DSP прозорци

Качено от admin на Fri, 04/06/2018 - 11:19

администратор: Качено първо на 2014 20 04

tictac, 2014 20 04: Едно нещо не разбирам - има всякакви видове прозорци за DSP в този сайт, но няма дискусия дали един прозорец е по-добър от останалите. Има ли някакъв стандартен нацин да се измери работата на прозорците? Благодаря.

mic, 2014 23 04: Има няколко стандартни изчисления. Думите, които можеш да търсиш в интернета, са: 1) най-високо ниво на страничния лоб (от англ. "highest sidelobe level"; 2) намаление на страничния лоб ("sidelobe falloff"); 3) плътна амплитуда ("coherent gain", т.е., амплитуда на непроменливия ток, обикновено от дискретизираното преобразувание на Фурие); 4) амплитуда на обработването ("processing gain"); 5) "scalloping gain" (нямам представа как се превежда, т.е. максималното намаление в амплитудата на обработването като резултат от избраната честота); 6) загуба при обработването в най-лошия случай ("worst-case processing loss"); 7) корелация на застъпването ("overlap correlation"); 8) спектър на основния лоб ("main lobe spectral response"); 9) еквивалентна лента на шума ("equivalent noise bandwidth") и т.н.

Сега приготвяме теми в речника, които ще обяснят съответните изчисления за прозорците. Аз обаче смятам, че е трудно да се свържат тези изчисления с дейсвията на прозорците по лесни и интуитивни начини.

Например, последното изчизление, еквивалентната лента на шума е определена като идеалния квадратен спектър (идеалния филтър), който ще пропусне шум със същата мощност, както прозореца. С други думи, това изглежда, като че ли търсим идеалния филтър, който ще пропусне сигнал със същата мощност. Еквивалентната лента на шума може да се изрази като отношението на лентата на пропускане на идеалния филтър и лентата на пропускане на действителния филтър. Навярно, колкото по голяма е преходната лента на филтъра, толкова по-голямо ще бъде отнолението на лентата на пропускане на идеалния филтър към желаната лента на пропускане.

Но това е само един пример. Останалите могат да станата повече или по-малко сложни. Обикновено, казват, че прозорците с ниски (високи отрицателни децибели) най-високи нива на страничния лоб и ниска загуба при обработването в най-лошия случай са по-добри.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.