Имитация на реверберация със стая

Един ривърб може да се създаде като се пусне звук в една стая и се разпределят един или няколко микрофона на различни места в стаята така, че да хванат естествената реверберация на стаята. Стаи, които са оборудвани с тази цел имат специално име: елемент / апарат за стайна реверберация (на английски: chamber reverb unit).

Имитацията на реверберация със стая се получава като една стая се оборудва така, че да позволи записа на естествената реверберация на стаята, когато един звук се пусне в нея.

Това не е сложна идея, но може да има много разновидности с различни стаи, обработки на акустиката на стаята, микрофони, позиция на микрофоните и на първичния звук. Практическото приложение на тази идея се усложнява и от това, че не е лесно една такава стая да се мести. Стаята може да се приготви в едно студио, но е трудно да се премести на друго място.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.