Латентност

Латентността е забавянето между времето, при което една причина е създадена и времето, при което ефектът е забележим.

При записа и инженерството на музиката, може да се говори за латентност на оборудването за запис, като например латентността на звуковите карти. Всички звукови карти имат латентност, която обикновено е измерена и отбелязана на кутията или наръчника на карата. Тази латентност измерва разликата между времето, при което входният сигнал е изпратен към картата и времето, при което изходния произлизащ от това сигнал е доловим.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.