Orinj Езици

Orinj версия 7.0.0

Orinj поддържа повече от един език.

Файлове XML за езиците

Папката "orange/languages" в инсталацията на Orinj съдържа файловете XML за различните езици, които се поддържат от Orinj. При стартирането, Orinj преглежда тази папка за да определи кои езици са налични. Можеш да добавяш езици в Orinj като създаваш допълнителни файлове XML и като ги слагаш в тази папка (виж по-долу).

За сваляне

Следното е файла XML за английския език. Това е един пример, който можеш да промениш в един друг език, както е описано по-долу.

eng.xml 6-ти юли, 2022 Файлът XML за английски (142 KB).

 

Създаването на други езици

За да създадеш един език:

 • Създай копие на един от съществуващите файлове XML (например примера по-горе).
 • Преименувай файла с подходящия код за езика от три букви. Използвай кодовете от три букви в ISO 639-2. (По принцип, можеш да използваш каквото искаш за името, но кодовете ISO са добри за да няма повторения в езиците).
 • Редактирай файла XML.
  • Забележи, че структурата на този файл се определя от схемата за езиците в Orinj orinjlang.xsd.
  • Промени името на езика под етикета <language>. Използвай каквото искаш за името.
  • Промени кода на езика под етикета <code>. Използвай кодовете от три букви в ISO 639-2.
  • Преведи всеки текст пот етикетите <item>. Остави текстовете под <itemtag> непроменени, но преведи текста под <itemvalue>. Orinj ще търси текста под етикетите <itemtag> на английски, но ще показва стойностите под <itemvalue>. Превеждането на тези текстове ще промени текста в Orinj – съобщенията за грешки, етикетите за контролите – освен менютата. Менютата са описани в следващия параграф.
  • По съшия начин, за менютата, преведи всеки текст под етикетите <menu>. Остави текстовете под <menutag> непроменени, но преведи текстовете под <menuvalue> и избери буквата за преведените текстове под <menumnemonic>. Можеш и да оставиш и празно пространство под <menumnemonic>.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.