Orinj Независим от платформата

Orinj версия 7.0.0

Orinj бе създаден, доколкото можеше, така че да не зависи от операционната система и звуковите устройства (звуковите карти).

Всяка операционна система

Orinj ще работи на всеки компютър, който поддържа Java Runtime Environment 8 или по-нова версия. Orinj е пробван на различни версии на Windows, MacOS и Linux. Проектиран е и така, че да позволява сесиите за запис да се преместват от една операционна система на друга, като просто се копират техните файлове и файловете с аудио.

Всяко звуково устройство

Orinj също така не зависи от звуковите устройства (звуковите карти), които използваш и е пробван на различни звукови карти.

Версия на Java

Orinj бе подготвен с версия 14 на Java и ще работи на версиите от 8 до 15.

Същата инсталация на Orinj работи на всички тези версии.

Ако се опиташ да стартираш Orinj на по ранни версии на Java, ще получиш грешки.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.