Парче версия (на файл DLS)

Парчето версия определя версията на сбирката от звуци. Тази версия се използва при инсталирането на файлове DLS и заместването на старите версии на файловете DLS с нови. Едно парче версия не е задължително във файла DLS.

Парчето версия във формата на файла DLS има следната структура.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт в парчето Стойност
идентификация на парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "vers"
размер 4 0x04 Размера на парчето в брой байтове (цяло число без знак) минус 8 (без размера на "идентификацията на парчето" и "размера"). Размера на това парче винаги е 8
горните 32 бита на версията 4 0x08 Горните 32 бита на версията
долните 32 бита на парчето 4 0x0C Долните 32 бита на парчето

Форматът на версията следва формата на версиите във Windows за файловете exe и dll. Например, във версията "1.0.1.10", първите две числа образуват шестнадесетичната стойност 0x00010000 за горните 32 бита и последните две числа образуват шестнадесетичната стойност 0x0001000a за долните 32 бита.

Виж също:
Формат Downloadable Sounds (DLS)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.