Еквилизация на вокали

Качено от mic на Wed, 08/22/2018 - 21:33

Когато използваме еквилайзери при вокалите, доста от работата е свързана с махането на дразнещи честоти. Правим това, като махаме една тясна лента от честоти.

Обикновените препоръки са:

 • Ако има прекалено нискочестотно буботене, понижи честотите под 80 Hz.
 • Ако вокалите бумтят, търси един еквилайзер, който може да сложи една бразда в честотния диапазон, която понижава амплитудите на честотите и която има среда някъде между 100 Hz и 300 Hz, с понижение до, да кажем, -30 dB и със ширина при -3 dB сигурно от около 100 Hz. Трябва да пробваш с различни положения на браздата нагоре и надолу в интервала между 100 Hz и 300 Hz за да намериш честотната лента, която дразни.
 • Ако вокалите са като в затворена кутия, направи същото, но дразнещата честото сигурно ще бъде между 400 Hz и 500 Hz. (Колкото по-висока е средната честота, толкова по-широка е браздата – виж по-долу).
 • Ако вокалите звучат като че ли са през носа, търси над 1 kHz сигурно до 2 kHz, но може бе даже и по-високо към 4 kHz.
 • Ако има прекалено много съскане, режи около 5 kHz до 6 kHz.

В много еквилайзери, ширината на браздата се определя от "фактора за качеството" на еквилайзера (или фактора Q, от англ., "quality" или "качество"). Факторът Q е просто отношението на средната честота на браздата към ширината на браздата при -3dB. Ако например средната честота е 200 Hz и ширината е 100 Hz, тогава факторът Q е 2.

Факторът Q е полезен, защото при един константен фактор Q, при по високите средни честоти ще се получат по-широки бразди, което е това, което обикновено е необходимо на практика.

По-високите фактори Q при една и съща средна честота дават по-тесни бразди. По-тесните бразди се препоръчват за премахването на дразнещите честоти. Фактори Q между 2 и 4 ще работят добре.

Част от работата изисква повишаването на по-широки честотни ленти. Това може да означава фактори Q равни на 1 или по-малко:

 • Ако искаш вокалите да дишат или да се чувстват по ефирни, добави амплитуда над 8 kHz.
 • Понякога просто искам по-ярки вокали. Плавно увеличавам всичко над 1 kHz – колкото по-висока е честотната лента, толкова по-голямо е увеличението в амплитудата. Понякога, това произвежда съскане и трябва да добавя един компресор с агресивно отношение, но мек праг. (Понякога искам плавно увеличение на долните честоти под 1 kHz за повече бас, но това може да произведе мътни писти и може да ми трябва един високочестотен филтър).

Коригирането на вокали, които буботят или са заглушени като в кутия

Горните препоръки не са една точна наука. Трябва да експериментираме и да слушаме записа отново и отново.

В последните ми експерименти, имам два вокалиста. И двата вокала звучат най-добре с една бразда, която понижава честотите около 385 Hz.

Фактът, че и двата вокала използват една и съща бразда, разбира се, е случайно.

Не мога да гарантирам, че точно 385 Hz е средата на браздата. Трудно е да се каже дали прехода от 385 Hz нагоре и надолу в честотния диапазон е еднакво стръмен в двете посоки. Не зная, как самия честотен филтър на еквилайзера е създаден.

Като изключим разликите в диапазоните на това, какво е is "буботене" и какво е "в кутия" (например 100 Hz до 300 Hz в сравнение с 400 Hz до 500 Hz), не ми е винаги ясно как двете се различават. И в двата случая, имаме прекалено силни и следователно дразнещи честоти, които трябва да се понижат. Причините за двете може да са подобни. Предполагам, че буботенето се дължи на записа в едно малко пространство, сигурно с микрофон, който приема от всички посоки, а причината за заглушаването като в кутия и прекалено близкия еднопосочен микрофон.

Моята бразда при 385 Hz е в средата между "буботещи" и "в кутия". Сигурно вокалите са и буботещи, и заглушени. Но е рисковано да се използват две бразди, защото това може да направи вокалите много кухи, а и така и така моят еквилайзер не работи добре с две бразди.

Коригиране на буботещите китари

В поне две песни, вокалите и една електрическа китара следват една и съща мелодия.

В един от тези случаи, буботенето беше в китарата. Когато слушах вокалите само по себе си, забелязах, че са добри. Буботенето на китарата по-трудно се забелязваше при първото слушане, но, след около 30 преслушвания, причиняваше главоболие.

Подходът ми към премахването на това буботене беше подобен, но вместо една бразда при 385 Hz, използвах бразда при 315 Hz.

Във втория случай, китарата и вокалите бяха добри сами по себе си, но заемаха един и същи честотен диапазон и не звучаха добре заедно. В този случай, просто понижих долните честоти на китарата. Предполагам, че можех да използвам един високочестотен филтър, но това изглеждаше прекалено.

Коригиране на барабаните

Остава ми една недовършена песен. Звучи добре сама, но не в сравнение с останалите песни в албума. Останалите песни са по ярки. Ако слушам песните подред, разликата е забележима.

През последните две седмици се заех с вокалите на песента и се опитах да ги направя по-ярки. Според мен, това трябваше да направи тази песен по-подобна на останалите.

Това може би беше грешния подход. Барабаните в тази песен са малко омекотени и подтиснати и фуса и чинелите са прекалено продуцирани и тихи. Може би разликата е барабаните, а не във вокалите.

автори: mic

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.