mic's blog

Orinj версия 7

Качено от mic на Thu, 06/02/2022 - 21:47

Версия 7 на Orinj е готова. Както при всички други публикации на основни нови версии, това е една бета версия. Версия 7 ще замени версия 6, когато сме сигурни, че това е една стабилна версия.

VST (Virtual Studio Technology на Steinberg)

Български

Време за смесване и какво струва

Качено от mic на Sun, 03/27/2022 - 14:34

Почти свърших с един комплект от 12 песни. Отне ме два месеца. Други се справят с песните бързо – 3-4 часа на песен. Не аз. Занимавам се с една песен два дена. Защо? Просто толкова ми отнема. Виж това.

Български

Компресиране на един сигнал с променлива амплитуда DC

Качено от mic на Wed, 11/10/2021 - 10:28

Миналата седмица пробвах как един компресор ще изчисли амплитудата на една вълна, ако вълната имаше постоянна амплитуда (DC). Изчислената амплитуда се колебаеше. Размера на самото колебание беше равен на амплитудата DC. Това не беше толкова важно, защото честотата на колебанието беше честотата на самата вълна – прекалена бърза за повечето компресори.

Български

Компресиране на един сигнал с DC амплитуда

Качено от mic на Fri, 10/29/2021 - 19:55

Забелязах едно съобщение на Twitter преди ден за преработването на динамиката на сигнали с DC (постоянна) амплитуда. Не мислех, че амплитудата DC е важна, защото за един компресор не е важно дали сигналът е симетричен. Атакува и двете страни на сигнала с една и съща промяна в амплитудата при компресирането.

Оказа се, че амплитудата DC е важна, но не много.

Български

По-плътно соло на китара с подскачащ дилей

Качено от mic на Thu, 07/01/2021 - 09:23

Тази статия е за едно просто нещо – добавянето на един дилей към солото на китарата за да направим това соло по-плътно. Един дилей е просто едно повторение на звука, малко по-късно във времето и малко по-тихо (т.е., с някакво забавяне във времето и затихване на амплитудата). То е като едно ехо, което се повтаря само веднъж.

Български

Защо има латентност?

Качено от mic на Thu, 05/13/2021 - 21:52

Всеки път, когато запиша една писта, записът е забавен с около 150 милисекунди (ms). Не звучи добре. Представи си, че свириш един бас с предварително записаните барабани, но, когато слушаш полученото, басът закъснява при всеки такт.

Български

Pages

Subscribe to RSS - mic's blog