Данни с 32 бита и десетична запетайка и формати на файловете уейв

Качено от admin на Sat, 04/07/2018 - 07:27

Forums:

администратор: Качено първо на 2016 04 15

mic, 2016 04 15: Orinj приема, че данните с 32 бита използват нецели числа с десетична запетайка между -1 и 1, а не цели числа. Софтуерът обаче не използва правилно форматите на файловете уейв, които трябва да се използват при данни с 32 бита – първото число в парчето формат на файла уейв, което трябва да е 1 при целите числа (Microsoft PCM без компресиране) и 3 при нецелите числа (Microsoft IEEE с десетична запетайка). Така, Orinj ще се опита да превърне файловете уейв с 32 бита нецели числа и няма да успее, въпреки че трябва да може да работи с такива файлове без да ги променя. Поправянето на тази грешка ще изисква доста промени в целия софтуер там, където се работи с 32 бита.

mic, 2016 04 18: Това бе поправено с версия 2.5.4 на Orinj, която бе качена на този сайт на 15-т април 2016. Сега, всичката работа с данни от 32 бита използва формата Microsoft IEEE с десетична запетая и файловете, които са с 32 бита и използват някакъв друг формат, ще бъдат превърнати в нещо, което Orinj може да използва. Имаше малки промени в прозореца за свойствата на устройствата, на сесията, формата на микса на лупинга, записите на файлове MIDI във файлове уейв, превръщането на файлове уейв и смесването на данни от 32 бита.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.