Балансирано оборудване за аудио

Балансираното оборудване за аудио обикновено използва две еднакви конструкции за два еднакви сигнала с обърната полярност. Двата сигнала се изваждат един от друг при изхода им от двете конструкции за да намалят шума. Тъй като сигналите са с обърната полярност, сигналът се увеличава, когато един от сигналите е изваден от другия. Ако в конструкциите има шум, товага този шум е с една и съща полярност и в двете конструкции и при изваждането на крайните сигнали се унищожава. Един друг вариант на балансираното оборудване също използва две еднакви конструкции, но пуска сигнала само през една от тях, а използва втората за да хване шума. Изходните сигнали от тези две конструкции също се изваждат, за да се намали шума в сигнала.

Напълно балансирано аудио

Следното са два сигнала с обратна полярност.

Примерен сигнал 1 в една напълно балансирана конструкция за аудио

Примерен сигнал 2 в една напълно балансирана конструкция за аудио

Ако един и същи шум се покаже и в двата сигнала, тогава сигналите може да изглеждат както в по-долните графики.

Примерен сигнал 1 в една напълно балансирана конструкция със шум

Примерен сигнал 2 в една напълно балансирана конструкция със шум

Шумът в двете картинки е неравността след първия връх на сигнал 1 и преди първия връх на сигнал 2.

Когато един от сигналите се извади от другия и понеже, като изключим шума, те са с обратна полярност, шумът ще бъде премахнат, а самият сигнал ще бъде удвоен.

Една такава конструкция, която използва два идентични сигнала с обърната полярност, се нарича "напълно балансирана".

Полубалансирано аудио

Възможно е една конструкция да има две идентични пътеки за сигнала, но сигналът да бъде изпратен само по една от тези пътеки. Когато в тези пътеки се появи шум, една от тях съдържа сигнала със шума, а другата съдържа само шума. Сигналите тогава са следните.

Примерен сигнал 1 в една полубалансирана конструкция със шум

Примерен сигнал 2 (без сигнал) в една полубаналсирана конструкция със шум

Когато един от тези сигнали се извади от другия, шумът също се премахва и тази конструкция по принцип също е "балансирана". Понякога тя се нарича "полубалансирана" за да се различава от конструкциите, които са напълно балансирани.

Предимства на конструкциите, които са напълно балансирани

Следното са предимствата на конструкциите, които са напълно балансирани (в които се изпращат два еднакви сигнала с обратна полярност).

  1. Ако шумът е създаден от самото устройство, този шум ще бъде намален. Ако шумът в една полубаналсирана конструкция е създаден от самото устройство, тогава този шум ще съществува само в сигналната пътека, в която има сигнал. Следователно, една полубалансирана конструкция може да намали само външен шум.
  2. Когато двата еднакви сигнала са извадени един от друг, резултатът е сигнал, който е два пъти по-силен (увеличение с 6 dB = 10 log10(22/12)).
  3. Когато двата сигнала са изпрателни по паралелни кабели, електромагнетичното поле около кабелите е почти нулево и създава минимален шум в останалите устройства.

Кабелите XLR и балансираното аудио

Кабелите XLR с три игли (XLR3) обикновено се използват за балансирани сигнали в аудиото. Терминът "XLR" обаче е създаден от Канон за кабелите от серия Cannon X с палец (от англ., "latch", L) и гумена шайба (от англ., "rubber", R). Терминът "XLR" няма нищо общо с термина "балансирано аудио". Съществуват кабели XLR, които имат различен брой игли и не се използват за аудио. Също така, това, че се използват кабели XLR, не означава че: 1) самото оборудване е балансирано; 2) има два сигнала които са изпратели по самия кабел XLR.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.