Децибел (dB)

Децибелът е единица за измерване на отношението между две стойности V1 и V2, която се дава от 10 log10(V2/V1) или, в някои случаи описани по-долу, от 20 log10(V2/V1).

Един децибел е една десета от един бел.

Децибелът е полезен за измерването на големи отношения. Динамичният диапазон на човешкия слух например включва както звук, който почти не се чува, така и звук, който е много силен. Отношението между тези слаби и силни звукове може да стигне 10,000,000,000. Това също число в децибели е 10 log10(Най-силен / Едва доловим) = 10 log10(10,000,000,000)=100 dB и с това число може по-лесно да се работи. Тоест, диапазона на човешкия слух е около 100 dB.

Когато децибелите се използват за измерването на напрежение е хубаво да се вземе предвид факта, че мощността е пропорционална на квадрата на напрежението (P = V2 / R; мощността е равна на квадрата на напрежението върху съпротивлението). За да се получи измерение в децибели, което е едно и също и при мощността и при напрежението, първата формула по-горе се използва за отношенията между две мощности, а следната формула се използва за отношенията между две напрежения:

10 log10(V22/V12) = 20 log10(V2/V1)

Тази формула се използва също така и за измерването на отношенията между две амплитуди на звука. Мощността на една звукова вълна върху една единица за повърхност се дава от P = (1/2) ω2 A2 ρ c, където ω е ъгловата честота, ρ е плътността на материала, c е скоростта на звука в този материал, а A е амплитудата на изместване. Също така, A = Δp0 / ω ρ c, където Δp0 е амплитудата на налягане. Следователно, мощността на звука е пропорционална на квадрата на амплитудата на изместване и на квадрата на амплитудата на налягане. За да се получат едни и същи стойности в децибели 10 log10(V2/V1) се използва при измеренията на мощността и 20 log10(V2/V1) се използва при измеренията на амплитудата.

Динамичният диапазон на едно CD например също може да се изчисли в децибели. CD-то използва 16-битова резолюция. Отношението между най-силнити и най-тихите части, които могат да се представят със 16 бита, е 215:1, което в децибела е около 20 log10(215/1) = 90 dB. 16 битовата резолюция на CD-то следователно е близо до динамичния диапазон на човешкия слух.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.