Съобщение Позволи Спри Протокола General MIDI

Едно събитие в MIDI което носи съобщението позволи / спри протокола General MIDI (GM) казва на едно MIDI устройство да стартира или да спре използването на звуковия модул на GM.

Това е съобщение, което принадлежи на категорията на ексклузивни съобщения за системата (англ. "system exclusive messages") и е универсално съобщение не в реално време (съобщение, което всички устройства MIDI трябва да вземат предвид, но не непременно веднага). Екслузивните съобщения принадлежат на категорията от обикновени съобщения за системата в MIDI.

Устройствата MIDI могат да имат звукови модули, които са съобразени с протокола General MIDI, а и някои модули, които не са съобразени с този протокол. Когато протокола GM е позволен, тогава модулите, които не са съобразени с GM се спират и цялото устройство MIDI става съобразено с GM. Така едно устройство може да има функции и възможности, които надминават протокола GM, но самото устройство ще бъде съобразено с GM ако трябва.

Съобщението позволи / спри протокола GM има следната форма.

0xF0 0x7E 0xid 0x09 0xnn 0xF7

0xF0 е статусния байт и показва, че това е ексклузивно съобщение за системата (system exclusive). 0x7E показва, че това съобщение е универсално и не в реално време. Всички устройства в системата трябва да вземат това съобщение предвид, но не непременно веднага. 0xid е канала на съобщението и обикновено носи идентификационния номер на производителя (виж Ексклузивно съобщение за системата в MIDI), но може да носи всяка от стойностите между 0x00 и 0x7F (от 0 до 127), където 0x7F кара всички устройства да отговорят. 0x09 и 0xnn са идентификационните под-номера на универсалните ексклузивни съобщения за системата. 0xnn може да е 0x00 или 0x01. 0x09 0x00 показва, че това е съобщение, което спира протокола GM ("GM disable"). 0x09 0x01 показва, че това е съобщение, което стартира протокола GM ("GM enable"). 0xF7 показва края на съобщението.

Следното е едно примерно съобщение позволи / спри протокола General MIDI.

0xF0 0x7E 0x7F 0x09 0x01 0xF7

0xF0 показва, че това е едно ексклузивно съобщение за системата. 0x7E показва, че това съобщение е универсално и не в реално време. 0x7F е канала на съобщението и в този случай показва, че всички устройства трябва да отговорят на съобщението. 0x09 0x01 стартира използването на протокола GM. 0xF7 е края на съобщението.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.