Протокол MIDI

Musical Instrument Digital Interface, (от англ., "цифров интерфейс за музикални инструменти") или просто "MIDI", е комплект от хардуерни изисквания и протокол, който различни електронни устройства използват за да общуват и за да съхраняват данни (т.е., това е език, формат на файловете, и комплект хардуерни спецификации) и който е създаден за съхраняването и прехвърлянето на цифров запис на музика.

Езика MIDI

Според протокола MIDI, устройствата MIDI общуват като си изпращат събития. Едно събитие в MIDI има две части, които носят следната информация: 1) пулса в MIDI, който определя някакво време; 2) съобщението в MIDI, което определя някакво действие. Така, MIDI е език от събития в MIDI, които показват на електронните устройства да направят нещо (съобщението MIDI) по някакво време (пулса MIDI). Освен да бъдат изпратени от едно устройство на друго, събитията в MIDI могат също така да бъдат съхранявани във файлове и организирани по определени начини.

За времето, по което събитията в MIDI се изпълняват, виж темите Събитие в MIDI, Пулс в MIDI и Времева резолюция (на файл MIDI). За видовете съобщения в MIDI, които могат да бъдат изпратени на устройствата MIDI или сложени във файловете MIDI, виж темите Озвучаващи съобщения в MIDI, Обикновени съобщения за системата в MIDI, Съобщения за системата в реално време в MIDI и Мета съобщения в MIDI.

Формат на файловете MIDI

Файловете MIDI са разделени на "парчета". Всеки файл започва с парчето хедър и може да съдържа едно или повече пистови парчета. Хедърът съдържа информация за целия файл MIDI, като например времевата резолюция на файла или пък броя на пистите във файла. Пистите съдържат събитията на езика MIDI.

Забележи, че файла MIDI не е от вида файлове RIFF. Хедърът и пистите в MIDI са най-горните парчета във файла MIDI. За разлика от това, форматът на файловете wave разширява формата RIFF и най-горното парче в един файл уейв е парчето RIFF. Независимо от това, парчетата MIDI имат подобна структура както парчетата RIFF и парчетата wave.

Хардуерни спецификации в MIDI

MIDI има доста хардуерни изисквания. Свръзките в MIDI например са 5 иглови DIN (т.е., по стандарта на Deutsches Institut für Normung). Кабелите са защитена усукана двойка. Иглата 1 на свръзката не се използва. Иглата 2 е свързана със щита. Иглата 3 не се използва. Иглите 4 и 5 свързват усуканата двойка кабели. Устройствата MIDI използват отделни свръзки за входа и изхода и двете от които са "женски". Електрониката в MIDI използва силата на тока (т.е., сигнализацията използва силата на тока а не напрежението) и използва оптически изолатори, които реагират под 2 микросекунди. Електрониката работи на 5 mA и е "включена" при транзисторно-резисторна логика 0.

Стандарти в MIDI

Не всички устройства MIDI задоволяват всички изисквания в MIDI (по-точно, не всички устройства разбират езика MIDI в цялост). В момента има три нива на стандартите. Ранните устройства задоволяваха част от по-горните изисквания на MIDI и тази част се нарича General MIDI Level 1 (GM1) (англ., "общо MIDI ниво 1"). В 1999 тази част бе увеличена за да включи още от езика MIDI и бе наречена General MIDI Level 2 (GM2). Един скорошен стандарт за мобилни комуникации в MIDI се нарича General MIDI Lite (GM Lite) (от англ., "с ниско съдържание"). Стандарта Scalable Polyphony MIDI (SP-MIDI) (англ., "полифония, която може да се намалява/увеличава") описва как стандарта GM2 трябва да се намали (изчисти) до GM1 или до GM Lite, ако някаква музика в GM2 се изпраща до устройства, които използват GM1 или GM Lite.

Теми за MIDI

Следното са теми за MIDI в азбучен ред.

Времева резолюция (на файл MIDI)
Ексклузивно съобщение за системата в MIDI
Мета съобщение Бележка за Авторски Права в MIDI
Мета съобщение Знак за Встъпване в MIDI
Мета съобщение Име на Инструмента в MIDI
Мета съобщение Име на Пистата в MIDI
Мета съобщение Край на Пистата в MIDI
Мета съобщение Лирика в MIDI
Мета съобщение Маркер в MIDI
Мета съобщение Номер на Песента в MIDI
Мета съобщение Определи Темпото в MIDI
Мета съобщение Представка на Канала в MIDI
Мета съобщение Ритъм в MIDI
Мета съобщение Специално за Устройството в MIDI
Мета съобщение Текст в MIDI
Мета съобщение Тоналност в MIDI
Мета съобщение SMPTE Отлагане в MIDI
Мета съобщения в MIDI
Обикновени съобщения за системата в MIDI
Озвучаващи съобщения в MIDI
Писта (на файл MIDI)
Пулс в MIDI
Регистрирани Параметри в MIDI (RPN)
Стандарт General MIDI 1
Стандарт General MIDI 2
Статусен байт (на съобщение в MIDI)
Събитие в MIDI
Съобщение Активен Усет в MIDI
Съобщение Главна Сила на Звука в MIDI
Съобщение Започни в MIDI
Съобщение Избор на Песен в MIDI
Съобщение Контрола в MIDI
Съобщение Контрола за Глобални Параметри в MIDI
Съобщение Контрола за Инструмента с Клавиша в MIDI
Съобщение Контролно Предназначение в MIDI
Съобщение Настрой Се в MIDI
Съобщение Натиск на Канала в MIDI
Съобщение Натиск на Клавиша в MIDI
Съобщение Позволи / Спри Протокола General MIDI
Съобщение Позиция в Песента в MIDI
Съобщение Превключи в MIDI
Съобщение Продължи в MIDI
Съобщение Пълен Кадър в MIDI
Съобщение Свири Нотата в MIDI
Съобщение Смяна на Програмата в MIDI
Съобщение Спри в MIDI
Съобщение Спри Нотата в MIDI
Съобщение Транспониране в MIDI
Съобщение Часовник в MIDI
Съобщение Четвърт Кадър в MIDI
Съобщения за системата в реално време в MIDI
Формат (на файл MIDI)
Хедър (на файл MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.