Хармоници

Ако изсвирите Ла на третата струна и второто прагче на вашата китара, ще изсвирите тон с честота от 440 Hz (приблизително, в зависимост от настройката). Поради физическите характеристики на вашата китара обаче, това няма да е единствената честота, която китарата ще произведе. Различни части от китарата и струните ще вибрират с честоти, които са различни от 440 Hz. Ако тези честоти са по-високи от 440 Hz, те са наречени обертонове (нем. Obertöne, англ. Overtone). Ако тези честоти са по-ниски от 440 Hz, на английски те носят името "undertones" (букв. "подтонове"). Най-вероятно ще чуете и двата типа. Честотата 440 Hz се нарича основна честота. Някои обертонове са специални, тъй като звучат добре с основната честота. Може да получите тези честоти ако умножите основната честота по 2, 3, 4, и така нататък. Това са хармониците на основната честота.

Хармониците на една честота са честоти, които са получени като тази честота е уможена по цели числа.

Честотите 880, 1320, 1760, и така нататък например са хармоници на основната честота от 440 Hz. Хармониците звучат добре с основната честота. Ако 440 Hz е Ла, тогава 880 Hz е Ла в по-горната октава, 1320 Hz е приблизително Ми (петата степен на Ла в по-горната октава, 1760 Hz е още едно Ла, и така нататък.

Четни хармоници и нечетни хармоници

Четните хармоници на някаква честота (основната честота) са честотите, които са 2, 4, 6 и така нататък по-големи от основната честота. Нечетните хармоници на една честота се получават, като тази честота се умножи по 3, 5, 7 и така нататък.

Хармониците (четни и нечетни) на Ла от 440 Hz например са 880 Hz, 1320 Hz, 1760 Hzи т.н. Четните хармоници на 440 Hz са 880 Hz, 1760 Hz, 2640 Hzи т.н. Нечетните хармоници на 440 Hz са 1320 Hz, 2200 Hz, 3080 Hz и т.н.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.