Мета съобщение Маркер в MIDI

Мета съобщението "маркер" в MIDI маркира някаква позиция в поредицата от събития в MIDI.

Маркерът може да маркира каквото и да е, като например началото на нов стих.

Това съобщение принадлежи в категорията мета съобщения в MIDI. Тъй като това е мета съобщение, може да се съдържа във файловете MIDI, но никога не се изпраща по връзките MIDI до устройствата MIDI.

Това съобщение може да има различен брой байтове от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетична стойност 0xFF, което показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x06 и показва, че това е мета съобщението маркер. Третият байт носи дължината на текста, който следва, в байтове. Останалите байтове са текста на маркера в ASCII.

Следното е пример на мета съобщението маркер в MIDI.

0xFF 0x06 0x05 0x56 0x65 0x72 0x73 0x65

Статусният байт 0xFF показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x06 и показва, че това е мета съобщението маркер. Третият байт е 5, което означава, че текста, който следва, има пет букви. Петте букви са 0x56 0x65 0x72 0x73 0x65, което в ASCII е "Verse" (англ. "Стих", без кавичките).

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.