Мета съобщение Номер на Песента в MIDI

Мета съобщението "номер на песента" в MIDI носи номера на поредицата / песента в файлове MIDI вид 0 и 1, или номера на мотива в файлове MIDI вид 2.

Това съобщение принадлежи в категорията мета съобщения в MIDI. Тъй като това е мета съобщение, едно събитие в MIDI, което носи това съобщение, може да се съдържа във файловете MIDI, но никога не се изпраща по връзките MIDI до устройствата MIDI.

Това съобщение има четири байта от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетичната стойност 0xFF, което показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е вида мета 0x00 и показва, че това е мета съобщението номер на песента. Останалите два байта определят номера на поредицата. Заедно, тези два байта създават една величина от 16 бита, където първият байт съдържа горните осем бита на величината и вторият байт съдържа долните осем бита на величината.

Следното е пример на едно мета съобщение номер на песента в MIDI.

0xFF 0x00 0x00 0x02

Статусният байт 0xFF показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x00 и показва, че това е мета съобщението номер на песента. Останалите два байта носят номера на песента 2.

Едно събитие в MIDI, което носи това съобщение, винаги има делта времето нула и идва преди събития, които имат време по-голямо от нула.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.