Съобщение Избор на Песен в MIDI

Съобщението избор на песен казва на едно устройство MIDI да избере някаква поредица от събития за свирене.

Това съобщение принадлежи на категорията от обикновени съобщения за системата в MIDI.

Това съобщение има два байта от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетичната стойност 0xF3, което показва, че това е съобщението избор на песен. Вторият и последен байт има стойности между 0x00 и 0x7F (десетични стойности между 0 и 127) и представлява номера на песента, която трябва да бъде избрана. Когато една поредица е избрана, устройството трябва също така да се подреди към началото на поредицата на такт нула и да се подготви за свирене.

Следното е пример на едно съобщение избор на песента в MIDI.

0xF3 0x01

Първият байт е 0xF3 и показва, че това е съобщението избор на песента. Вторият байт е 0x01, което означава, че устройството трябва да избере песен 1 за свирене.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.