Парче таблица на сбирката (на файл DLS)

Парчето таблица на сбирката съдържа една поредица от знакове за встъпване. Всеки знак за встъпване е броя на байтовете от началото на парчето сбирка от семпли уейв (сбирката с аудио данни) до един от семплите уейв в тази сбирка.

Парчето таблица на сбирката във формата на файловете DLS има следната структура.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт в парчето Стойност
идентификация на парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "ptbl"
размер 4 0x04 Размера на парчето минус 8 (минус "идентификацията на парчето" и "размера") (цяло число без знак)
размер на структурата 4 0x08 Размера на структурата на таблицата на сбирката (цяло число без знак), но без да се включват знаковете за встъпване
брой на знаковете за встъпване 4 0x0C Броя на знаковете за встъпване, които следват (цяло число без знак)
знакове за встъпване различни 0x10 Сбирка със знакове за встъпване, където всеки знак за встъпване е едно цяло число без знак

Размер на структурата

Размерът на структурата във текущите спецификации DLS е 8, защото е просто сумата на 4-те байта за този "размер на структурата" и 4-те байта за "броя на знаковете за встъпване". Този размер обаче е тук за да позволи разширения в структурата на таблицата на сбирката в бъдещето. В бъдещите версии на спецификациите DLS, този размер може да стане различен, ако структурата е разширена.

Пример на един знак за встъпване

За един пример на един знак за встъпване, предположи, че този знак за встъпване сочи към първия от семплите уейв в сбирката от семпли уейв. Самото парче сбирка от семпли уейв е парче LIST от вида "wvpl" и следователно първите му 12 байта са ASCII текста "LIST", размера на парчето и ASCII текста "wvpl". Семплите уейв в парчето сбирка от семпли уейв започват веднага след текста "wvpl". Така, ако знакът за встъпване сочи към първия от семплите уейв, тогава този знак за встъпване е нула (0x00000000). С други думи, той сочи към самото начало на данните на парчето сбирка от семпли уейв.

Работа с парчето таблица на сбирката

Едно парче регион в един от инструментите DLS показва кои семпли уейв трябва да се използват за да се произведат определени ноти с инструмента. Парчетата регион правят това, като съдържат парчета връзки към уейв. Това са всъщност парчетата, които съдържат позицията на семплите уейв. Вместо обаче да сочат директно към семплите уейв, те сочат към един от знаковете за встъпване в парчето таблица на сбирката. Това означава, че с промените в сбирката от семпли уейв (добавянето и махането на семпли) можем да се справим просто като променим знаковете за встъпване, вместо да променяме връзките към семплите в регионите.

Виж също:
Формат Downloadable Sounds (DLS)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.