Парче поредица (на файл Wave)

Парчето поредица (от англ., "LIST") определя някаква поредица от под-парчета и има следния формат.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт в парчето Стойност
идентификация на парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "LIST"
размер 4 0x04 Размера на парчето минус 8 (минус "идентификацията на парчето" и "размера")
идентификация на вида на поредицата 4 0x08 Различни поредици от ASCII символи. Две често използвани идентификации са "adtl" ("associated data list") и "INFO" (текстова информация за автора, авторските права и други)
данни различни 0x0C Зависи от идентификацията на поредицата

Парчето LIST при файловете RIFF

Парчето LIST е определено във формата Resource Interchange File Format (RIFF). Затова, парчето LIST може да е част от който и да е файл с формат, който е построен върху формата RIFF, като например WAVE, JPEG или Downloadable Sound (DLS).

Вида на поредицата INFO също е част от спецификацията RIFF. Парчета LIST с вида INFO могат да съществуват не само във файлове wave, но и в други файлове, които използват формати, построени върху RIFF. Така, парчето LIST с вида INFO е създадено за да съдържа информация, която може има някакво значение при файловете wave, но може и да няма (информацията, която едно такова парче LIST може да съдържа, е описана по-долу).

Форматите, построени върху RIFF, може да определят видове поредици, които са специфични за тези формати и няма да съществуват в други формати, построени върху RIFF. Вида adtl е специфичен за формата на файловете wave. Подобно, други формати, построени върху RIFF, могат да съдържат парчета LIST, които не са част от формата на файла wave. Формата на файловете DLS например позволяват парчета LIST с вида wvpl (от англ., "wave pool" или "сбирка от вълни") или ins (от англ., "instruments" или "инструменти").

Вида adtl

Една поредица "associated data list" съдържа текстови маркери за различни знакове за встъпване. Една такава поредица обикновено използва под-парчетата етикет, бележка и текстов етикет.

Под-парчетата етикет и бележка имат една и съща структура.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт в парчето Стойност
идентификация на под-парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "labl" или "note"
размер 4 0x04 Размера на под-парчето минус 8 (минус "идентификацията на подпарчето" и "размера")
идентификация на знака за встъпване 4 0x08 Идентификацията на съответният знак за встъпване (виж Парче знак за встъпване (на файл Wave))
данни различни 0x0C Някакъв текст в ASCII

ASCII текста завършва с "null" и трябва да се допълни, ако е с нечетен брой байтове, за да стане с четен брой байтове.

Под-парчето текстов етикет свързва някаква част от данните за аудио с някакъв текст и служи като маркер. Това под-парче има следната структура.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт в парчето Стойност
идентификация на под-парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "ltxt"
размер 4 0x04 Размера на под-парчето минус 8 (минус "идентификацията на под-парчето" и "размера")
идентификация на знака за встъпване 4 0x08 Идентификация на съответния знак за встъпване
дължина в семпли 4 0x0C Броя на семплите в дяла от данните за аудио, които са описани от това под-парче
идентификация на целта 4 0x10 Целта на текста. Често срещани идентификации са "scrp" за сценарий и "capt" субтитри
страна 2 0x14 Страната на езика на текста
език 2 0x16 Езика на текста
диалект 2 0x18 Диалекта на текста
кодиране на символите 2 0x1A Кодирането на символите на текста
данни различни 0x1C Някакъв текст в ASCII

Под-парчето текстов етикет винаги е част от някакво парче "associated data list".

Вида INFO

Когато едно парче поредица е от вида "INFO", поредицата съдържа информация за автора, авторските права, инженера на файла и друг подобен текст. Данните в парчето поредица тогава са подредени по следния начин.

Идентификация за информацията 1 (4 байта ASCII текст)
Размер на текста 1
Текст 1
Идентификация за информацията 2 (4 байта ASCII текст)Размер на текста 2
Текст 2

Често срещани идентификации за информацията са следните.

Идентификация на информацията Съответният текст описва / съдържа
IARL Мястото, където съдържанието на файла е архивирано (от англ., "archival location")
IART Твореца на оригиналното съдържание на файла (от англ. "artist")
ICMS Името на човека или организацията, която е поръчала оригиналното съдържание на файла (от англ. "commissioned")
ICMT Общи коментари за файла или за неговото съдържание (от англ. "comments")
ICOP Информация за авторските права на файла (например "Copyright Някаква Компания 2011") (от англ. "copyright")
ICRD Датата, на която съдържанието на файла е създадено (от англ. "creation date")
ICRP Дали и как картинката е отрязана (от англ., "cropped")
IDIM Размерите на оригиналното съдържание на файла (от англ., "dimensions")
IDPI Настройките за точки в инча, използвани при превръщането на файла в цифрови данни (от англ., "dots per inch")
IENG Името на инженера, който е работил върху файла (от англ. "engineer")
IGNR Жанра на съдържанието (от англ. "genre")
IKEY Списък с ключови думи за файла или за неговото съдържание (от англ. "keywords")
ILGT Настройки за светлината, използвани при превръщането на съдържанието в цифрови данни (от англ., "lightness")
IMED Средата, върху която е записано оригиналното съдържание на файла (от англ. "medium")
INAM Заглавието на съдържанието на файла (от англ. "name")
IPLT Брой на цветовете в палитрата, използвана при превръщането на файла в цифрови данни (от англ., "palette")
IPRD Името на продукта, за който съдържанието е създадено (от англ. "product")
ISBJ Описание на съдържанието на файла (от англ. "subject")
ISFT Името на софтуера, който е използван за да се създаде файла (от англ. "software")
ISRC Името на човека или организацията, която е предоставила оригиналното съдържание на файла (от англ. "source")
ISRF Оригиналният формат на материала, който е превърнат в цифров формат (от англ. "source form")
ITCH Името на технолога, който е превърнал съдържанието в цифров формат (от англ. "technician")

Всеки текст трябва да е с четен брой байтове.

Виж също:
Формат на файл Wave

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.