Парче поредица (на файл RIFF)

Парчето поредица (от англ., "LIST") определя някаква поредица от под-парчета и има следния формат.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт в парчето Стойност
идентификация на парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "LIST"
размер 4 0x04 Размера на парчето минус 8 (минус "идентификацията на парчето" и "размера")
идентификация на вида на поредицата 4 0x08 Различни поредици от ASCII символи. Една често използвана идентификация е "INFO" (текстова информация за автора, авторските права и други). Други примери, за определени разширения на формата RIFF (WAVE, DLS и други) са по-долу
данни различни 0x0C Зависи от идентификацията на поредицата

Парчето LIST при файловете RIFF

Парчето LIST е определено във формата Resource Interchange File Format (RIFF). Затова, парчето LIST може да е част от който и да е файл с формат, който е построен върху формата RIFF, като например WAVE, JPEG или Downloadable Sound (DLS).

Някои видове парчета LIST, като например INFO, също са част от спецификациите RIFF. Така, едно парче LIST от вида INFO може да съществува във всеки файл RIFF, включително и WAVE, DLS и други. Това също означава, че част от информацията в парчетата LIST от вида INFO може да има смисъл в някои файлове, но не в други. Например, парчето може да съдържа информация за това, как една картинка е отрязана, което има смисъл във формата JPEG, но не във формата WAVE.

Някои от видовете LIST са определени във форматите, които разширяват RIFF. Such formats, including WAVE and DLS, може да определят видове поредици, които са специфични за тези формати и няма да съществуват в други формати, които разширяват RIFF. Вида adtl е специфичен за формата на файловете wave. Подобно, файловете DLS например позволяват парчета LIST с вида wvpl (от англ., "wave pool" или "сбирка от вълни") или ins (от англ., "instruments" или "инструменти").

Вида INFO

Парчетата LIST от вид INFO се срещат често във форматите, които са разширения на RIFF. Когато едно парче поредица е от вида "INFO", поредицата съдържа информация за автора, авторските права, инженера на файла и друг подобен текст. Данните в парчето поредица тогава са подредени по следния начин.

Идентификация за информацията 1 (4 байта ASCII текст)
Размер на текста 1
Текст 1
Идентификация за информацията 2 (4 байта ASCII текст)Размер на текста 2
Текст 2

Често срещани идентификации за информацията са следните.

Идентификация на информацията Съответният текст описва / съдържа
IARL Мястото, където съдържанието на файла е архивирано (от англ., "archival location")
IART Твореца на оригиналното съдържание на файла (от англ. "artist")
ICMS Името на човека или организацията, която е поръчала оригиналното съдържание на файла (от англ. "commissioned")
ICMT Общи коментари за файла или за неговото съдържание (от англ. "comments")
ICOP Информация за авторските права на файла (например "Copyright Някаква Компания 2011") (от англ. "copyright")
ICRD Датата, на която съдържанието на файла е създадено (от англ. "creation date") (например "2022-12-31")
ICRP Дали и как картинката е отрязана (от англ., "cropped")
IDIM Размерите на оригиналното съдържание на файла (от англ., "dimensions")
IDPI Настройките за точки в инча, използвани при превръщането на файла в цифрови данни (от англ., "dots per inch")
IENG Името на инженера, който е работил върху файла (от англ. "engineer")
IGNR Жанра на съдържанието (от англ. "genre")
IKEY Списък с ключови думи за файла или за неговото съдържание (от англ. "keywords")
ILGT Настройки за светлината, използвани при превръщането на съдържанието в цифрови данни (от англ., "lightness")
IMED Средата, върху която е записано оригиналното съдържание на файла (от англ. "medium")
INAM Заглавието на съдържанието на файла (от англ. "name")
IPLT Брой на цветовете в палитрата, използвана при превръщането на файла в цифрови данни (от англ., "palette")
IPRD Името на продукта, за който съдържанието е създадено (от англ. "product")
ISBJ Описание на съдържанието на файла (от англ. "subject")
ISFT Името на софтуера, който е използван за да се създаде файла (от англ. "software")
ISRC Името на човека или организацията, която е предоставила оригиналното съдържание на файла (от англ. "source")
ISRF Оригиналният формат на материала, който е превърнат в цифров формат (от англ. "source form")
ITCH Името на технолога, който е превърнал съдържанието в цифров формат (от англ. "technician")

Всеки текст трябва да е с четен брой байтове.

Парчето LIST във файловете WAVE

Освен парчето LIST от вида INFO, едно често срещано парче LIST във файловете уейв е сбирката от свързани данни.

Парчето LIST във файловете DLS

Форматът DLS използва доста парчета LIST с различни видове, включително и вида INFO. Следното са примери.

 • Едно парче LIST от вида "wvpl" е сбирка от парчета уейв (от англ., "wave pool") – една сбирка от семпли уейв, които могат да се използват за да се свирят различни ноти на различни инструменти. Самото това парче е сбирка от парчета LIST от вида "wave".
 • Едно парче LIST от вида "wave" съдържа един от семплите уейв. Повечето от това парче следва формата WAVE. Това парче лист съдържа едно парче формат, едно парче данни, и едно парче "wave sample". (Това последно парче "wave sample" е специфично за формата DLS и определя нотата MIDI, която ще се свири от данните, ако тези данни не са транспонирани).
 • Едно парче LIST от вида "lins" е сбирка от инструменти (от англ., "list of instruments"). Самото то е сбирка от парчета LIST от вида "ins ". Инструментите са тези, които могат да се свирят от файла DLS.
 • Едно парче LIST от вида "ins " представлява един инструмент в MIDI (от англ., "instrument"). Определя, кои семпли уейв във файла DLS трябва да се използват за кои ноти на инструмента.
 • Едно парче LIST от вида "lrgn" е сбирка с региони или сбирка с артикулации (от англ., "list of regions", виж по-долу).
 • Едно парче LIST от вида "rgn " е един регион (от англ., "region"). За един определен инструмент, региона определя един от семплите уейв и нотите, които могат да се свирят от този уейв, ако този уейв е транспониран, а и как този уейв трябва да се свири (например с една амплитудна обвивка, нискочестотно трептенеили други параметри).
 • Едно парче LIST от вида "rgn2" също е регион, но структурата му е определена във втората версия (Ниво 2) на формата DLS.
 • Едно парче LIST от вида "lart" е сбирка с артикулации (от англ., "list of articulations"). Показва как един инструмент или една нота на един инструмент трябва да се свири (виж "rgn " по-горе).
 • Едно парче LIST от вида "lar2" също е сбирка с артикулации, н о структурата му е определена във втората версия (Ниво 2) на формата DLS.

Виж също:
Формат на файл Wave, Формат Downloadable sounds (DLS)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.