Парче данни (на файл Wave)

Парчето данни във формата на файла Wave има следната структура.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт (в парчето) Стойност
идентификация на парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "data"
размер 4 0x04 Размера на парчето данни (брой байтове) минус 8 (минус "идентификацията на парчето" и "размера"). Това също така е и размера на семплите в аудио данните. Ако например аудио данните с дължина една секунда за записани с 44,100 Hz, един канал, и 16 битови стойности, тогава те ще отнемат 44100 * 1 * 16 / 8 = 88,200 байта
данни различни 0x08 Аудио данните (семплите / пробите)

Ако в аудио данните има повече от един канал (виж Парче формат (на файл Wave)), като например 2 канала, семплите / пробите на аудио данните са подредени по следния начин.

проба 0 за канал 1
проба 0 за канал 2
проба 1 за канал 1
проба 1 за канал 2
проба 2 за канал 1
проба 2 за канал 2

Както с цялата останала информация във файловете wave, данните използват подредбата на байтовете "little-endian". Числото 88,200 = 0x00015888 например, ще бъде записано с поредицата от байтове 0x88 0x58 0x01 0x00. Също така, информацията в парчето трябва да използва четни броеве на байтовете (да бъде "подредена на всеки два байта"). Ако аудио данните съдържат нечетен брой байтове, те ще бъдат допълнени с един нулев байт, но този байт няма да се брои в променливата за размера.

Виж също:
Формат на файл Wave

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.