Децибел (без товар) (dBu)

Единицата децибел без товар измерва отношението на едно напрежение V към V0 = 0.7746 волта и се дава от формулата 20 log10(V/ V0) = 20 log10(V / 0.7746), където напрежението се измерва чрез корена на средната квадратична стойност (RMS).

Нивото на напрежението в професионалното аудио и в студиото например е +4 dBu, което означава, че

4 = 20 log10(V / 0.7746)

така, че V = 0.7746 (10^(4/20)) = 1.2283V средно квадратично. Следователно, професионалното аудио има напрежение от 1.2238V. Също така, ако едно напрежение е 0.7746V тогава това напрежение в dBu се измерва с 20 log10(0.7746 / 0.7746) = 0 dBu.

Формулата за това измерение в децибели е същата като формулата за измерване със стандартни децибели (dB), само че тук измерението е специфично за напрежението (разликата в електрическия потенциал) и използва една постоянна отправна точка от 0.7746 VRMS. С други думи dBu просто измерва напрежението. Отправната точка от 0.7746 VRMS е избрана в миналото, тъй като е представлявала напрежението, което произвежда 1mW мощност в съпротивление от 600 ((0.001 * 600)^(1/2) = 0.7746).

Тази единица за измерение преди е била отбелязана с dBv, но сега се използва dBu за да не се бърка с dBV, която е подобна, но все пак различна единица за измерение.

Тъй като децибелът за напрежение (dBV) също се използва за измерването на напрежение връзката между dBu и dBV е директна. Измерението dBV на едно напрежение V е 20 log10(V), а измерението dBu на това напрежение е 20 log10(V / 0.7746). Така, напрежението е 0.7746 (10^(dBu измерение / 20)) и измерението dBV е 20 log10 (0.7746 (10^(dBu измерение / 20))) = dBu измерение + 20 log10 (0.7746) = dBu измерение - 2.21845. На кратко

dBV измерение = dBu измерение – 2.22845

Например, +4 dBu = +4 - 2.21845 = 1.78155 dBV.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.