Формат (на файл MIDI)

Форматът на един файл MIDI файл е цялото число, което се съдържа от деветия и десетия байт на хедъра (началото) на файла MIDI и което показва каква е организацията на пистите на файла MIDI.

Форматът може да има стойности от 0, 1 или 2.

Стойността 0 показва, че файлът MIDI съдържа една писта с цялата информация за събитията MIDI, включително събитията мета, които са с информация за цялата песен MIDI и събитията MIDI, които фактически пораждат някакви действия.

Стойността 1 показва, че файлът MIDI съдържа две или повече от две писти (до 65,535 писти). По установена практика първата писта съдържа събитията мета с информация за песента и останалите писти съдържат музикалните събития MIDI.

Стойността 2 също показва, че файлът MIDI има няколко писти, но тук всяка писта представлява отделна поредица от събития MIDI, която може да бъде изсвирена и заедно с другите писти и отделно и която съдържа своите собствени мета и музикални събития.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.