Писта (на файл MIDI)

Файловете в протокола MIDI започват с хедър. Хедърът на файла MIDI съдържа информация, която описва цялата песен MIDI. Информацията, която следва, е организирана в писти.

Пистата във файла MIDI е информация във файла MIDI, която: 1) определя себе си като писта; 2) показва, че има определен размер; 3) съдържа самите събития в MIDI.

С други думи пистата има следната структура.

Описание Дължина в байтове Първи байт в пистата Стойност
Идентификация 4 байта 0x00 Буквите "MTrk"
Размер 4 байта 0x04 От 1 до 65535
Данни различни 0x08 Различни

"Идентификацията" винаги е текста "MTrk", което показва, че това е една писта.

"Размерите" на пистите са най-различни. Размерът е броя на байтовете в пистата, които следват.

"Данните" са събитията в пистата.

Един файл MIDI може да съдържа една или повече писти (по принцип, от една до 65,535 писти). Това се определя от байтовете за "броя на пистите" в хедъра на файла (единадесетия байт и дванадесетия байт в хедъра).

Колко писти може да има в един файл MIDI зависи още и от формата на файла MIDI, който може да е 0, 1 или 2. Стойността 0 означава, че файла MIDI съдържа само една писта, в която са всичките събития в MIDI, включително и мета събитията, които съдържат мета информация за песента, а и музикалните събития, които всъщност предизвикват действия. Стойността 1 означава, че файла MIDI съдържа две или повече писти. Приема се, че тогава първата писта съдържа мета събитията, а останалите писти съдържат музикалните събития. Стойността 2 означава, че във файла има две или повече писти, но всяка писта представлява една независима поредица от събития в MIDI, която може да се изсвири заедно с останалите поредици или отделно и която може да има своите собствени мета и музикални събития. "Форматът" на файла MIDI се съдържа в деветия и десетия байт на хедъра на файла.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.