Парче сбирка от инструменти (на файл DLS)

Парчето сбирка от инструменти във файла Downloadable Sounds (DLS) е една поредица от инструментите, които могат да се свирят с файла DLS. Това е едно парче LIST според спецификациите RIFF, с вида "lins", определен в спецификациите DLS.

Парчето сбирка от инструменти има следната структура.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт в парчето Стойност
идентификация на парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "LIST"
размер 4 0x04 Размера на парчето минус 8 (минус "идентификацията на парчето" и "размера") (цяло число без знак)
идентификация на вида на поредицата 4 0x08 Поредицата от ASCII символи "lins"
данни различни 0x0C Няколко парчета инструмент (с идентификация на парчето "ins ", както е определено в спецификациите DLS)

Броят на парчетата инструмент с идентификация на парчето "ins ", които се съдържат в това парче сбирка от инструменти трябва да е същия, като броя на инструментите определен в парчето заглавие на сбирката.

Виж също:
Формат Donwloadable Sounds (DLS)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.