Мета съобщение Бележка за Авторски Права в MIDI

Съобщението "бележка за авторски права" в MIDI слага бележка за авторски права във файловете MIDI.

Това съобщение принадлежи на категорията от мета съобщения в MIDI. Тъй като това е мета съобщение, може да се съдържа във файлове MIDI, но не се изпраща по връзките MIDI до устройствата MIDI.

Това съобщение може да има различен брой байтове. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетичната стойност 0xFF, което показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е вида мета 0x02 и показва, че това е мета съобщение с бележка за авторски права. Третият байт носи дължината на текста (в байтове), който следва. Останалите байтове носят бележката за авторски права в ASCII текст. Самата бележка за авторски права трябва да съдържа символа © (0xA9 в ASCII), годината на добавяне на правата и собственика на правата.

Следното е пример за мета съобщението бележка за авторски права в MIDI.

0xFF 0x02 0x1E 0xA9 0x20 0x32 0x30 0x30 0x39 0x20 0x4B 0x61 0x6C 0x69 0x6F 0x70 0x61 0x20 0x50 0x75 0x62 0x6C 0x69 0x73 0x68 0x69 0x6E 0x67 0x2C 0x20 0x4C 0x4C 0x43

Статусният байт 0xFF показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x02 и показва, че това мета съобщение е бележка за авторски права. Третият байт е 0x1E (десетичната стойност 30), което означава, че текста, който следва, има 30 букви. Тези букви са "© 2009 Kaliopa Publishing, LLC" (без кавичките).

Това съобщение има делта време равно на 0 и е в първата писта във файла MIDI, преди съобщения с време над 0.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.