Мета съобщение Знак за Встъпване в MIDI

Съобщението "знак за встъпване" в MIDI обозначава някакво подсещане във файла MIDI, обикновено за да покаже началото на някакво действие.

Това съобщение принадлежи на категорията от мета съобщения в MIDI. Тъй като това е мета съобщение, едно събитие в MIDI, което носи това съобщение, може да се съдържа във файловете MIDI, но никога не се изпраща по връзките MIDI до устройствата MIDI.

Това съобщение може да съдържа различна бройка байтове. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетичната стойност 0xFF, което показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x07 и показва, че това е съобщението знак за встъпване. Третият байт показва дължината на текста, който следва. Останалите байтове носят текста за подсещането.

Следното е пример за съобщението знак за встъпване в MIDI.

0xFF 0x07 0x04 0x53 0x6F 0x6C 0x6F

Статусният байт 0xFF показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x07 и показва, че това е съобщението знак за встъпване. Третият байт е 4, което означава, че текста, който следва, има четири букви. Тези букви са 0x53 0x6F 0x6C 0x6F, което в ASCII се превежда като "Solo" (англ., соло) (без кавичките).

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.