Съобщение Пълен Кадър в MIDI

Едно Събитие в MIDI, което носи съобщението "пълен кадър" казва на едно заробено устройство MIDI да иде на някакво определено време в поредицата MIDI.

Съобщението пълен кадър в MIDI универсално ексклузивно съобщение за системата в реално време (съобщение, което всички устройства MIDI трябва да веднага да вземат предвид). Ексклузивните съобщения за системата принадлежат на категорията от обикновени съобщения за системата в MIDI.

Съобщението пълен кадър носи цялата информация за времето във формата часове:минути:секунди:кадри и е подобно на съобщението "четвърт кадър". Разликата между двете съобщения е, че едно съобщение четвърт кадър носи само част от времевия код в MIDI, докато едно съобщение пълен кадър носи целия код на времето. Съобщенията четвърт кадър са по-малки и се използват по време на свирене за синхронизацията на устройствата. Съобщенията пълен кадър са по-големи и не се използват по време на свирене, защото иначе могат да задръстят връзките MIDI.

Времето в съобщението пълен кадър се брои от началото на песента в MIDI.

Съобщението пълен кадър в MIDI има следната постройка.

0xF0 0x7F 0xid 0x01 0x01 0xhh 0xmm 0xss 0xff 0xF7

0xF0 е статусния байт на съобщението и показва, че това е ексклузивно съобщение за системата. Вторият байт на едно такова съобщение обикновено носи идентификацията на производителя, но 0x7F показва, че това е универсално съобщение (за всички производители) и, че това съобщение е в реално време. Така, 0x7F показва, че това е ексклузивно съобщение за системата, което всички устройства трябва да вземат предвид веднага. 0xid е канала на ексклузивното съобщение за системата. Може да е идентификация на производителя, но може и да е който и да е от каналите 0x00 to 0x7F (0 to 127, където при 127 всички устройства ще отговорят). 0x01 0x01 показват, че това е съобщението пълен кадър в MIDI. Байтовете hh, mm, ss, и ff са часовете, минутите, секундите и кадрите на времевия код в MIDI. Тези байтове имат същия формат, като съответните байтове в съобщението четвърт кадър в MIDI. С други думи, hh носи "часовете" и "броя на кадрите в секунда", mm носи "минутите", и т.н. Виж Съобщение Четвърт Кадър в MIDI за повече подробности. 0xF7 показва края на съобщението.

Следното е пример на едно съобщение пълен кадър в MIDI.

0xF0 0x7F 0x41 0x01 0x01 0x02 0x1A 0x0C 0x08 0xF7

Статусният байт 0xF0 показва, че това е ексклузивно съобщение за системата. 0x7F показва, че това е универсално съобщение в реално време. 0x41 е идентификацията на Roland. 0x01 0x01 показва, че това е съобщението пълен кадър в MIDI. 0x02 са часовете в съобщението и в двоичната система са 0000 0010. Първият (най-горният бит) не се използва. Следващите два бита ("00") показват, че времето е в 24 SMPTE кадри в секунда (виж Съобщение Четвърт Кадър в MIDI). Останалите 5 бита имат десетичната стойност 2 и така часовете на съобщението са 2. 0x1A е 26 минути. 0x0C е 12 секунди. 0x08 е 8 кадъра. 0xF7 показва края на съобщението. Това съобщение показва 2 часа, 26 минути, 12 секунди и 8 кадъра в песента MIDI, където една секунда се състои от 24 кадъра.

Съобщенията пълен кадър се изпращат на заробените устройства за да ги накарат да се насочат към определена точка в песента и да се приготвят за свирене. Тези съобщение могат да бъдат изпратени например при пренавиване напред или назад. Съобщенията четвърт кадър не се използват с тази цел. Едно заробено устройство обаче няма да започне да свири докато не започне да получава съобщения четвърт кадър. Ако господарското устройство изпрати едно съобщение пълен кадър, но не започне да изпраща съобщения четвърт кадър, заробеното устройство трябва да спре.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.