Съобщение Четвърт Кадър в MIDI

Съобщението "четвърт кадър", е времева информация под формата часове:минути:секунди:кадри (подобно на SMPTE), която се използва за да се синхронизират устройствата MIDI.

Това съобщение принадлежи на категорията Обикновени съобщения за системата в MIDI.

Съобщението четвърт кадър в MIDI се състои от два байта от данни. Първият байт е статусния байт и има стойността 0xF1. Той показва, че това е съобщението четвърт кадър в MIDI. Вторият байт на съобщението носи част от кода за времето в MIDI както е показано по-долу. Тъй като вторият байт сам не може да носи цялата информация за времето, няколко такива съобщения трябва да се изпратят за да се получи цялото време в MIDI. Според протокола MIDI тогава, вторият байт на съобщението четвърт кадър в MIDI носи два типа информация. Горната половина на байта (битове от 4 до 7) показват коя част от времето се съдържа в този байт (кадрите, секундите, минутите или часовете). Долната половина (битове от 0 до 3) носят самата част от времето. Така, този втори байт може да е един от следните.

Шестнадесетична стойност Горна половина (десетична) Долна половина Описание
0x0X 0 X Ако горната половина е "0" тогава долната половина "X" е долната половина на частта "кадри" във времето MIDI.
0x1X 1 X Ако горната половина е "1" тогава долната половина "X" е горната половина на частта "кадри" във времето MIDI.
0x2X 2 X Ако горната половина е "2" тогава долната половина "X" е долната половина на частта "секунди" във времето MIDI.
0x3X 3 X Ако горната половина е "3" тогава долната половина "X" е горната половина на частта "секунди" във времето MIDI.
0x4X 4 X Ако горната половина е "4" тогава долната половина "X" е долната половина на частта "минути" във времето MIDI.
0x5X 5 X Ако горната половина е "5" тогава долната половина "X" е горната половина на частта "минути" във времето MIDI.
0x6X 6 X Ако горната половина е "6" тогава долната половина "X" е долната половина на частта "часове" във времето MIDI.
0x7X 7 X Ако горната половина е "7" тогава долната половина "X" съдържа информация за частта "часове" във времето MIDI, а и за броя кадри в секунда.

Следното е пример на съобщението четвърт кадър в MIDI.

0xF1 0x36

Първият байт 0xF1 е статусният байт и показва, че това е съобщението четвърт кадър в MIDI. Вторият байт е 0x36. Горната половина на този байт е 3, което означава, че долната половина 6 е долната половина на частта от времето в MIDI за "секунди".

Кадри в секунда

Забележете, че последното съобщение в таблицата по-горе е различно от останалите. Когато горната половина на вторият байт в съобщението четвърт кадър в MIDI е 7, долната половина е както следва.

XYYZ

Бита X не се използва. Бита Z е бит 4 (ако се брои от 0) на частта от времето в MIDI за "часове" (което означава, че "часовете" имат само 5 бита и не могат да са над 31). Битовете YY определят броя на кадрите в секунда. Тези YY бита имат следното значение.

Двоична стойност Десетична стойност Означава
00 0 В една секунда има 24 кадъра.
01 1 В една секунда има 25 кадъра.
10 2 В една секунда има 29.97 кадъра (наречени "понижени 30" от англ. "30 drop").
11 3 В една секунда има 30 кадъра.

Цялата информация за времето и ред на съобщенията

Забележете, от първата таблица по-горе, че за да се определи времето трябват 8 съобщения четвърт кадър. 8 четвърт кадъра са 2 пълни кадъра и така трябват два пълни кадъра за да се получи цялото време.

Когато времето в MIDI върви напред, реда на съобщенията е както в първата таблица по-горе. Долната половина на "кадрите" се изпраща първа, горната половина на "кадрите" е втора и т.н. Когато времето върви назад редът е обратен. Тъй като трябват два пълни кадъра за да се завърши времето, докато устройството MIDI получи цялото време, времето ще бъде забавено с два кадъра. Устройствата MIDI тогава винаги прибавят два кадъра към времето преди да го покажат.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.