Мета съобщение Име на Инструмента в MIDI

Мета съобщението "име на инструмента" в MIDI показва името на инструмента, който се използва в определената писта.

Това съобщение принадлежи в категорията мета съобщения в MIDI. Тъй като това е мета съобщение, едно събитие в MIDI, което носи това съобщение, може да се съдържа във файловете MIDI, но никога не се изпраща по връзките MIDI до устройствата MIDI.

Това съобщение може да съдържа различен брой байтове. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетичната стойност 0xFF, което означава, че това е мета съобщение. Вторият байт е вида на мета съобщението 0x04 и показва, че това е мета съобщението име на инструмента. Третият байт показва дължината на текста, който следва. Останалите байтове носят името на инструмента в ASCII текст.

Следното е пример на едно мета съобщение име на инструмента в MIDI.

0xFF 0x04 0x04 0x42 0x61 0x73 0x73

Статусният байт 0xFF показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x04 и показва, че това е мета съобщението име на инструмента. Третият байт е 4, което означава, че текста, който следва, има четири букви. Четирите букви са 0x42 0x61 0x73 0x73, което в ASCII се превежда като "Bass" (без кавичките).

Това съобщение може да се използва заедно с мета съобщението представка на канала в MIDI за да покаже инструмента, който се използва за един определен канал.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.