Мета съобщение Представка на Канала в MIDI

Съобщението "представка на канала" в MIDI сочи към един от каналите на MIDI за да се знае, че мета съобщенията, които следват, важат за този канал.

Ако съобщението представка на канала идва например преди едно мета съобщение име на инструмента, тогава името на инструмента, което се съдържа от това съобщение ще важи само за канала, показан от съобщението представка за канала.

Съобщението представка за канала влияе на мета съобщенията, които следват, докато не се появи едно друго съобщение представка за канала или докато не се появи някакво MIDI съобщение, което не е мета.

Това съобщение принадлежи на категорията от Мета съобщения в MIDI. Следователно, едно събитие в MIDI, което носи това съобщение, може да бъде част от файлове MIDI, но няма да се изпраща по връзките MIDI до устройствата MIDI.

Мета съобщението представка на канала съдържа четири байта от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетичната стойност 0xFF, която показва, че това е мета съобщение. Вторият байт определя вида на мета съобщението и е 0x20, което показва, че това е мета съобщение представка на канала. Третият байт е 0x01, което показва, че в данните остава един байт. Последният байт е канала на MIDI и има стойност от 0x00 до 0x0F (десетична стойност от 0 до 15).

Следното е пример на едно мета съобщение представка на канала в MIDI.

0xFF 0x20 0x01 0x02

Статусният байт 0xFF показва, че това е мета съобщение. Вторият байт – видът мета – е 0x20 и показва, че това е мета съобщение представка на канала. Третият байт е 1, което означава, че съобщението има още един байт. Последният байт е 2, което означава, че това е представка за канал 2. Следователно, мета съобщенията, които следват, важат за канал 2.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.