Мета съобщение Тоналност в MIDI

Мета съобщението "тоналност" в MIDI определя тоналността на един файл MIDI.

Това съобщение принадлежи на категорията мета съобщения в MIDI. Тъй като това е мета съобщение, може да се съдържа във файловете MIDI, но никога не се изпраща по връзките MIDI до устройствата MIDI.

Това съобщение се състои от пет байта от данни. Първият байт е статусния байт 0xFF, който показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x59, което показва, че това е мета съобщението тоналност. Третият байт е 0x02, което показва, че в съобщението има още два байта. Четвъртият байт има стойност между -7 и 7 и определя тоналността като брой бемоли (ако е отрицателен) и диези (ако е положителен). Петият и последен байт на съобщението е 0 или 1, където 0 означава мажорна гама и 1 означава минорна гама.

Следното е пример на едно мета съобщение тоналност.

0xFF 0x59 0x02 0x04 0x00

Статусният байт е 0xFF, което показва, че това е мета съобщение. Мета вида е 0x59, което показва, че това е съобщението тоналност. Третият байт е 2, което означава, че в съобщението има още два байта. Четвъртият байт 0x04 определя четири диеза и последният байт показва, че това е мажорна гама. Така, това съобщение показва, че файла MIDI е в Ми мажор (мажорната гама в Ми е Ми, Фа диез, Сол диез, Ла, Си, До диез, Ре диез и има четири диеза).

Ако няма съобщение тоналност, се подразбира, че тоналността е До мажор, което е еквивалентно на съобщението 0xFF 0x59 0x02 0x00 0x00.

Следното са бемолите и диезите в мажорните гами. Всяка от редиците показва една от мажорните гами и първата колона съдържа първата нота във всяка гама.

До бемол Ре бемол Ми бемол Фа бемол Сол бемол Ла бемол Си бемол 7 бемола
Сол бемол Ла бемол Си бемол До бемол Ре бемол Ми бемол Фа 6 бемола
Ре бемол Ми бемол Фа Сол бемол Ла бемол Си бемол До бемол 5 бемола
Ла бемол Си бемол До Ре бемол Ми бемол Фа Сол 4 бемола
Ми бемол Фа Сол Ла бемол Си бемол До Ре 3 бемола
Си бемол До Ре Ми бемол Фа Сол Ла 2 бемола
Фа Сол Ла Си бемол До Ре Ми 1 бемол
До Ре Ми Фа Сол Ла Си няма
Сол Ла Си До Ре Ми Фа диез 1 диез
Ре Ми Фа диез Сол Ла Си До диез 2 диеза
Ла Си До диез Ре Ми Фа диез Сол диез 3 диеза
Ми Фа диез Сол диез Ла Си До диез Ре диез 4 диеза
Си До диез Ре диез Ми Фа диез Сол диез Ла диез 5 диеза
Фа диез Сол диез Ла диез Си До диез Ре диез Ми диез 6 диеза
До диез Ре диез Ми диез Фа диез Сол диез Ла диез Си диез 7 диеза

Бемолите и диезите в минорната гама са следните.

Ла бемол Си бемол До бемол Ре бемол Ми бемол Фа бемол Сол бемол 7 бемола
Ми бемол Фа Сол бемол Ла бемол Си бемол До бемол Ре бемол 6 бемола
Си бемол До Ре бемол Ми бемол Фа Сол бемол Ла бемол 5 бемола
Фа Сол Ла бемол Си бемол До Ре бемол Ми бемол 4 бемола
До Ре Ми бемол Фа Сол Ла бемол Си бемол 3 бемола
Сол Ла Си бемол До Ре Ми бемол Фа 2 бемола
Ре Ми Фа Сол Ла Си бемол До 1 бемол
Ла Си До Ре Ми Фа Сол Няма бемоли и диези
Ми Фа диез Сол Ла Си До Ре 1 диез
Си До диез Ре Ми Фа диез Сол Ла 2 диеза
Фа диез Сол диез Ла Си До диез Ре Ми 3 диеза
До диез Ре диез Ми Фа диез Сол диез Ла Си 4 диеза
Сол диез Ла диез Си До диез Ре диез Ми Фа диез 5 диеза
Ре диез Ми диез Фа диез Сол диез Ла диез Си До диез 6 диеза
Ла диез Си диез До диез Ре диез Ми диез Фа диез Сол диез 7 диеза

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.