Съобщение Главна Сила на Звука в MIDI

Съобщението "главна сила на звука", казва на едно MIDI устройство да сложи главното усилване на звука на някакво ниво.

Съобщението главна сила на звука в MIDI е универсално ексклузивно съобщение за системата в реално време (съобщение за цялата система, на което всички устройства MIDI трябва да помислят да отговорят и то веднага). Съобщенията само за системата принадлежат на категорията обикновени съобщения за системата в MIDI.

Съобщението главна сила на звука в MIDI има следната форма.

0xF0 0x7F 0xid 0x04 0x01 0xmm 0xnn 0xF7

0xF0 е статусния байт на съобщението и показва, че това е съобщение само за системата. 0x7F показва, че това е универсално съобщение само за системата в реално време (съобщение, с което всички устройства трябва да се съобразят веднага). 0xid системния канал, обикновено идентификацията на производителя, но може да носи каквато и да е стойност между 0x00 и 0x7F (между 0 и 127), като стойността 0x7F означава, че всички устройства трябва да отговорят. 0x04 и 0x01 са под-идентификациите на това съобщение и показват, че това е съобщението главна сила на звука (0x04 показва, че това е съобщение за контрола на устройствата и 0x01 показва, че това е контролата за главната сила на звука). 0xmm и 0xnn заедно образуват една 14-битова стойност за силата на звука. 0xmm носи долните 7 бита и 0xnn носи горните 7 бита на 14-битовата стойност. Силата на звука, следователно, е между 0x0000 и 0x3FFF, като 0x0000 обикновено е нула, 0x3FFF е максимума и 0x1FFF е средата. 0xF7 показва края на съобщението само за системата.

Следното е пример на едно съобщение главна сила на звука в MIDI.

0xF0 0x7F 0x7F 0x04 0x01 0x7F 0x3F 0xF7

0xF0 показва, че това е съобщение само за системата. 0x7F показва, че това съобщение е универсално и в реално време. Следващото 0x7F показва, че всички устройства трябва да се съобразят с това съобщение. 0x04 показва, че това съобщение е контрола за устройствата. 0x01 показва, че тази контрола е за главната сила на звука. 0x7F и 0x3F в двоичната система имат вида 01111111 и 00111111 и следователно образуват 14-битовата стойност 1111111111111, което е 0x1FFF. 0xF7 е края на съобщението. Така, това е съобщение за главната сила на звука, което казва на устройството да сложи главното усилване на звука на 0x1FFF (обикновено на средата).

Силата на звука на едно устройство MIDI може да се променя и със съобщението контрола в MIDI. Ако устройството има повече от един звуков модул обаче, съобщенията контрола ще променят само силата на звука на отделни модули. Съобщението главна сила на звука ще промени главната сила на звука.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.