Съобщение Контрола в MIDI

Съобщението "контрола" казва на едно MIDI устройство, че в определено време стойността на някаква контрола трябва да се промени.

Контролата може да е лост, бутон или копче и следователно може да контролира силата на звука, панорамата, педала за легато и други (списъкът със стандартни контроли в MIDI е по-долу).

Това съобщение принадлежи на категорията от озвучаващи съобщения в MIDI.

Съобщението контрола в MIDI се състои от три байтове от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетична стойност между 0xB0 и 0xBF. Високата половина на този байт е B, което показва на MIDI устройството, че това е съобщение "контрола". Ниската половина на статусния байт е между 0 и F (десетична стойност между 0 и 15) и сочи към един от 16-те канала в MIDI. След статусния байт има два байта. Първият байт след статусния байт носи стойности между 0x00 и 0x7F (десетични стойности между 0 и 127) и определя коя контрола трябва да се промени (виж по-долу). Стойността 0x07 например показва, че това е груба контрола за силата на звука. Вторият байт след статусния байт носи стойността, която трябва да бъде дадена на контролата. Какво означава тази стойност зависи от MIDI устройството.

Следното е пример за едно съобщение контрола в MIDI.

0xB6 0x07 0x10

Статусният байт 0xB6 показва, че това е съобщение контрола за канал 6. Контролата е 0x07, което е грубата контрола за силата на звука. Силата трябва да бъде 0x10.

Следното е списъка с познати контроли. Последната колона показва дали тези контроли са част от стандартите General MIDI 1 (GM1) и General MIDI 2 (GM2). "Груб" и "фин" означават съответно горните битове ("most significant bits" или MSB) и долните битове (least significant bits или LSB) на стойностите на контролите, които се изпращат в двойка за да образуват 14-битови стойности, след като най-горните два бита на всеки байт се махват.

Шестнадесетична стойност Десетична стойност Контрола Стойности Изисква се от
0x00 0 Избор на банка / група (груб) 0-127 GM21
0x01 1 Транспониране (грубо) 0-127 GM1, GM2
0x02 2 Дъх (груб) 0-127
0x04 4 Контрола педал (груба) 0-127
0x05 5 Време на портаменто (грубо) 0-127 GM2
0x06 6 Даване на данни (грубо) 0-127 GM1, GM2
0x07 7 Сила на звука в канала (груба) (предишната главна сила на звука) 0-127 GM1, GM2
0x08 8 Баланс (груб) 0-127
0x0A 10 Панорама (груба) 0-127 GM1, GM2
0x0B 11 Изражение (грубо)2 0-127 GM1, GM2
0x0C 12 Контрола за ефект 1 (груба) 0-127
0x0D 13 Контрола за ефект 2 (груба) 0-127
0x10 16 Плъзгач с обща цел 1 (груб) 0-127
0x11 17 Плъзгач с обща цел 2 (груб) 0-127
0x12 18 Плъзгач с обща цел 3 (груб) 0-127
0x13 19 Плъзгач с обща цел 4 (груб) 0-127
0x20 32 Избор на банка / група (фина) 0-127 GM2
0x21 33 Транспониране (фино) 0-127
0x22 34 Дъх (фин) 0-127
0x24 36 Контрола педал (фина) 0-127
0x25 37 Време на портаменто (фино) 0-127
0x26 38 Даване на данни (фино) 0-127 GM1, GM2
0x27 39 Сила на звука в канала (фина) (предишната главна сила на звука) 0-127
0x28 40 Баланс (фин) 0-127
0x2A 42 Панорама (фина) 0-127
0x2B 43 Изражение (фино)2 0-127
0x2C 44 Контрола за ефект 1 (фина) 0-127
0x2D 45 Контрола за ефект 2 (фина) 0-127
0x40 64 Педал за задържане (състейн) 1 (включен/изключен) < 63 е включен, >= 64 е изключен GM1, GM2
0x41 65 Педал за портаменто (включен/изключен) < 63 е включен, >= 64 е изключен GM2
0x42 66 Педал за состенуто (включен/изключен) < 63 е включен, >= 64 е изключен GM2
0x43 67 Мек педал (включен/изключен) < 63 е включен, >= 64 е изключен GM2
0x44 68 Педал за легато (включен/изключен) < 63 е включен, >= 64 е изключен
0x45 69 Педал за задържане 2 (включен/изключен) < 63 е включен, >= 64 е изключен
0x46 70 Звукова контрола 1 (по подразбиране вариация на звука) 0-127
0x47 71 Звукова контрола 2 (по подразбиране тембър / хармонична интензивност / резонанс на филтъра) 0-127 GM2
0x48 72 Звукова контрола 3 (по подразбиране време на отпускане) 0-127 GM2
0x49 73 Звукова контрола 4 (по подразбиране време на атака) 0-127 GM2
0x4A 74 Звукова контрола 5 (по подразбиране яркост или преходна честота) 0-127 GM2
0x4B 75 Звукова контрола 6 (по подразбиране време на затихване) 0-127 GM2
0x4C 76 Звукова контрола 7 (по подразбиране скорост на вибратото) 0-127 GM2
0x4D 77 Звукова контрола 8 (по подразбиране дълбочина на вибратото) 0-127 GM2
0x4E 78 Звукова контрола 9 (по подразбиране забавяне на вибратото) 0-127 GM2
0x4F 79 Звукова контрола 10 (по подразбиране неопределена) 0-127
0x50 80 Контрола с обща цел 5 0-127
0x51 81 Контрола с обща цел 6 0-127
0x52 82 Контрола с обща цел 7 0-127
0x53 83 Контрола с обща цел 8 0-127
0x54 84 Контрол за портаменто 0-127
0x58 88 Представка за скорост със силна резолюция 0-127
0x5B 91 Дълбочина на ефект 1 (по подразбиране ниво на изпратеното от ривърба, предишната дълбочина на външния ефект) 0-127 GM2
0x5C 92 Дълбочина на ефект 2 (по подразбиране дълбочина на тремолото) 0-127
0x5D 93 Дълбочина на ефект 3 (по подразбиране ниво на изпратеното от хор, предишната дълбочина на хора) 0-127 GM2
0x5E 94 Дълбочина на ефект 3 (предишното ниво на небесността) 0-127
0x5F 95 Дълбочина на ефект 4 (предишното ниво на фейзъра) 0-127
0x60 96 Бутон за увеличаване на данните
0x61 97 Бутон за намаляване на данните
0x62 98 Нерегистриран параметър (груб) 0-127
0x63 99 Нерегистриран параметър (фин) 0-127
0x64 100 Регистриран параметър (груба) 0-127 GM1, GM2
0x65 101 Регистриран параметър (фина) 0-127 GM1, GM2
0x78 120 Изключване на всички звуци 0
0x79 121 Изключване на всички контроли 0 GM1, GM2
0x7A 122 Местна контрола (включена/изключена) 0 е изключена, 127 е включена
0x7B 123 Изключване на всички ноти 0 GM1, GM2
0x7C 124 Изключване на омни модула 0
0x7D 125 Включване на омни модула 0
0x7E 126 Моно операция и изключване на всички ноти
0x7F 127 Поли операция и изключване на всички ноти 0

1 Според организацията MIDI Manufacturer's Association (MMA) някои от контролите в GM2 н е са задължителни. Не е ясно, кои са и кои не са задължителни.

2 Контролите за изражение (грубо изражение 0x0B и прецизно изражение 0x2B) обикновено се използват за динамиката в музиката. Изражението в музиката може да е свързано с темпото (например анданте), динамиката (например крешчендо), стила (например фуриосо) или артикулация (например стакато), но тук контролите са за динамиката (т.е., за силата на звука). Така, те са работят подобно на контролите за силата на звука (например 0x07). Подразбира се обаче, че една контрола за силата на звука в едно устройство MIDI ще се промени с едно копче, което ще определи силата на звука веднъж за цялата песен. Една контрола за изражението може да бъде един педал, който ще се използва за да променя силата на звука по време на песента.

Как едно устройство MIDI ще реагира на една контрола зависи от устройството. За контролите между 0x01 и 0x1F и между 0x40 и 0x5F, със стандарта General MIDI 2, съобщението контролно предназначение в MIDI бе създадено за да направи реакцията на устройствата към тези контроли (и към съобщенията натиск на канала и натиск на клавиша) стандартна.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.