Мета съобщение Специално за Устройството в MIDI

Мета съобщението "специално за устройството" в MIDI носи информация, която е специфична за устройствата произведени от някой производител.

Това съобщение принадлежи в категорията мета съобщения в MIDI. Тъй като това е мета съобщение, едно събитие в MIDI, което носи това съобщение, може да се съдържа във файловете MIDI, но никога не се изпраща по връзките MIDI до устройствата MIDI.

Това съобщение може да има различен брой байтове от данни. Първият байт е статусния байт 0xFF, което показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x7F, което показва, че това е мета съобщението специално за устройството. Третият байт носи дължината на съобщението (на останалите байтове). Четвъртия байт е идентификацията на производителя. Устройствата, които не са от този производител, обикновено ще пренебрегнат съобщението. Останалите байтове може да са каквото и да е.

Списъка от регистрирани идентификационни номера за производителите е в темата за Ексклузивно съобщение за системата в MIDI. При тези съобщения, а най-вероятно и при съобщението специално за устройството, производителите, които нямат идентификационен номер, могат да използват идентификационните номера на производителите, които имат такива, ако не променят структурата на съответните съобщения.

Следното е пример на едно мета съобщение специално за устройството в MIDI.

0xFF 0x7F 0x04 0x41 0x04 0x01 0x56

Статусният байт е 0xFF, което показва, че това е мета съобщение. Мета вида е 0x7F, което означава, че това е мета съобщението специално за устройството. Третият байт е 4, което означава, че съобщението има още четири байта. Четвъртият байт е 0x41 и е идентификационния номер на Roland, което означава, че това е мета съобщение създадено за и използвано от устройства на Roland. Останалите байтове карат устройствата на Roland да направят нещо (забележете, че това не е истинско съобщение на Roland, а само измислен пример).

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.