Мета съобщение Ритъм в MIDI

Мета съобщението "ритъм" в MIDI определя музикалния ритъм на поредицата от събития в MIDI.

Това съобщение принадлежи в категорията мета съобщения в MIDI. Тъй като това е мета съобщение, едно събитие в MIDI, което носи това съобщение, може да се съдържа във файловете MIDI, но никога не се изпраща по връзките MIDI до устройствата MIDI.

Това съобщение има седем байта от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетичната стойност 0xFF, което показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x58 и показва, че това е мета съобщението ритъм. Третият байт е 0x04 и показва, че в съобщението има още четири байта. Четвъртият байт е числителя на ритъма и има стойности между 0x00 и 0xFF (десетични стойности между 0 и 255). Петият байт е степента, на която числото 2 трябва да се повдигне, за да се получи знаменателя на ритъма. Ако например петият байт е 0, тогава знаменателят е 20 = 1, което означава, че ритъма е в цели ноти. Ако петият байт е 1, знаменателят е 21=2, което означава, че ритъма е в половинки ноти и така нататък. Шестият байт на съобщението определя пулсовете на метронома като броя на пулсове на часовника в MIDI за един пулс на метронома. Ако една четвърт нота има 24 пулса на часовника MIDI и ако стойността на шестият байт е 48, метрономът ще удря веднъж на всеки две четвърт ноти или с други думи веднъж на всяка половин нота. Седмият байт определя броя на 32-ри ноти за един пулс на ритъма. Този байт обикновено е 8, понеже един пулс на ритъма в MIDI обикновено има една четвърт нота и една четвърт нота има осем 32-ри ноти.

Следното е пример на едно мета съобщение ритъм в MIDI.

0xFF 0x58 0x04 0x04 0x02 0x18 0x08

Статусният байт 0xFF показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x58 и показва, че това е мета съобщението ритъм. Третият байт е 4, което означава, че в съобщението има още четири байта. Четвъртият байт е 0x04, което означава, че числителят на ритъма е 4. Петият байт е 0x02, което означава, че знаменателят на ритъма е 2^2 = 4. Шестият байт е 0x18, което е десетичната стойност 24 и означава, че метрономът ще пулсира веднъж на всеки 24 пулса на часовника в MIDI. Седмият байт е 8, което означава, че в един пулс на ритъма има 32-ри ноти.

Ако в една поредица от събития в MIDI няма съобщения за ритъма се предполага, че ритъма е 4/4.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.