Мета съобщение Ритъм в MIDI

Мета съобщението "ритъм" в MIDI определя музикалния ритъм на поредицата от събития в MIDI.

Това съобщение принадлежи в категорията мета съобщения в MIDI. Тъй като това е мета съобщение, може да се съдържа във файловете MIDI, но никога не се изпраща по връзките MIDI до устройствата MIDI.

Това съобщение има седем байта от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетичната стойност 0xFF, което показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x58 и показва, че това е мета съобщението ритъм. Третият байт е 0x04 и показва, че в съобщението има още четири байта. Четвъртият байт е числителя на ритъма и има стойности между 0x00 и 0xFF (десетични стойности между 0 и 255). Петият байт е степента, на която числото 2 трябва да се повдигне, за да се получи знаменателя на ритъма. Ако например петият байт е 0, тогава знаменателят е 20 = 1, което означава, че ритъма е в цели ноти. Ако петият байт е 1, знаменателят е 21=2, което означава, че ритъма е в половинки ноти и така нататък. Шестият байт на съобщението определя пулсовете на метронома като броя на пулсове на часовника в MIDI за един пулс на метронома. Ако една четвърт нота има 24 пулса на часовника MIDI и ако стойността на шестият байт е 48, метрономът ще удря веднъж на всеки две четвърт ноти или с други думи веднъж на всяка половин нота. Седмият байт определя броя на 32-ри ноти за един пулс на ритъма. Този байт обикновено е 8, понеже един пулс на ритъма в MIDI обикновено има една четвърт нота и една четвърт нота има осем 32-ри ноти.

Следното е пример на едно мета съобщение ритъм в MIDI.

0xFF 0x58 0x04 0x04 0x02 0x18 0x08

Статусният байт 0xFF показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x58 и показва, че това е мета съобщението ритъм. Третият байт е 4, което означава, че в съобщението има още четири байта. Четвъртият байт е 0x04, което означава, че числителят на ритъма е 4. Петият байт е 0x02, което означава, че знаменателят на ритъма е 2^2 = 4. Шестият байт е 0x18, което е десетичната стойност 24 и означава, че метрономът ще пулсира веднъж на всеки 24 пулса на часовника в MIDI. Седмият байт е 8, което означава, че в един пулс на ритъма има 32-ри ноти.

Ако в една поредица от събития в MIDI няма съобщения за ритъма се предполага, че ритъма е 4/4.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.