Мета съобщение Име на Пистата в MIDI

Мета съобщението "име на пистата" в MIDI носи или името на поредицата от събития в MIDI (във файлове MIDI от вида 0 или 2, или ако е в първата писта във файлове MIDI от вида 1), или името на една от пистите в MIDI (ако е в други писти във файловете MIDI от вида 1).

Това съобщение принадлежи в категорията мета съобщения в MIDI. Тъй като това е мета съобщение, може да се съдържа във файловете MIDI, но никога не се изпраща по връзките MIDI до устройствата MIDI.

Това съобщение може да има какъвто и да е брой байтове от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетичната стойност 0xFF, което показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x03 и показва, че това е мета съобщението име на пистата. Третият байт е броя на буквите в текста, който следва. Останалите байтове носят текста в ASCII.

Следното е пример на едно мета съобщение име на пистата в MIDI.

0xFF 0x03 0x04 0x42 0x61 0x73 0x73

Статусният байт 0xFF показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x03 и показва, че това е мета съобщението име на пистата. Третият байт е 4, което означава, че текста, който следва, има четири букви. Тези букви са 0x42 0x61 0x73 0x73, което в ASCII е "Bass" (без кавичките).

Това съобщение носи делта времето 0 и е преди съобщенията с делта време по-голямо от нула.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.