Минорна седма

Един интервал от десет полутона се нарича минорна седма.

Интервалът между До и Си бемол например е минорна седма, понеже съдържа десет полутона.

В повечето от по-често срещаните гами, като например мажорната гама и натуралната минорна гама, интервалът между първата нота в гамата и седмата нота в гамата е равен или на десет полутона, или на единадесет полутона. По-малкият от тези два интервала се нарича минорна седма (десет полутона), а по-големият се нарича мажорна седма (единадесет полутона). Тези интервали са "седми", ако са между първата нота и седмата нота в една гама (или, по-общо, между две ноти, между които има пет други ноти). Един по-рядко срещан седми интервал е понижената седма (девет полутона). ("Повишената седма" не е практична, понеже би била равна на дванадесет полутона, което е просто същата нота в по-горната октава).

Виж също:
Интервали в хроматичната гама, Интервали в хроматичната гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.