Понижена седма

Понижената седма е един интервал от девет полутона.

Интервалът между До и Ла например е понижена седма, тъй като съдържа девет полутона.

В повечето по-често срещани гами, като например стандартните мажорни гами и минорни гами, интервалът между основната нота в гамата и седмата нота в гамата е равен или на десет или на единадесет полутона. Тези по-често срещани интервали се наричат съответно минорна седма и мажорна седма. Понижената седма е "понижена", понеже е с един полутон по-малка от по-малкия от тези два по-често срещани интервала (минорната седма). Понижената седма е "седма", ако е интервал между първата и седмата нота в една гама (или, по-общо, между две ноти, между които има пет други ноти).

Понижената седма по принцип е равна на мажорната шеста. И двата интервала се състоят от девет полутона. Понижената седма обаче се използва за интервала между основната и седмата нота в гамите (или, по-общо, между две ноти, между които има пет други ноти), а мажорната шеста се използва за интервала между основната и шестата нота в гамите (или, по-общо, между две ноти, между които има четири други ноти).

Понижената седма се получава например в седмия лад на хармоничната минорна гама. Един пример на седмия лад на тази гама е Сол диез, Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа и интервалът между Сол диез и Фа е равен на девет полутона.

Виж също:
Интервали в хроматичната гама, Интервали в хроматичната гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.