Пробна честота

Цифровият запис на звука съдържа числа, които измерват амплитудата на звука в различни точки във времето. Времето е непрекъснато и съдържа безкрайно много точки. Амплитудата на звука следователно не може да бъде записана за всяка точка във времето и може да се вземат проби за амплитудата само в някои точки на времето.

Пробната честота, също така наречена "честота на дискретизация", е честотата или скоростта, с която се вземат проби от амплитудата на звука. Тази пробна честота обикновено е представена като броя на проби в определен период от време.

Пробната честота 44100 Hz например показва, че за амплитудата на звука се вземат проби 44100 пъти в една секунда и че цифровия запис на звука съдържа по една стойност за амплитудата на звука във всеки канал за всяка 1/44,100 част от секундата.

Пробните честоти 22050 Hz, 32000 Hz, 44100 Hz, 48000 Hz и 96000 Hz се използват често. Пробната честота на компакт дисковете за аудио е 44000 Hz (или 44.1 KHz). По-големите пробни честоти дават по-добро качество на цифровия звук, но за техния цифров запис трябва повече пространство. Според теоремата за дискретизацията на Найкуист, Шанон, и Котелников, пробната честота може да представи правилно само звук с честоти, които са равни най-много на половината от пробната честота. Така, един компакт диск може да представи правилно само звукови честоти до 22050 Hz. Пробната честота на компакт дисковете е избрана, понеже се счита, че 20-22 KHz е горната граница на това, което човешкото ухо може да възприеме. Съвременното оборудване за цифров запис понякога използва и по-големи пробни честоти. Проблемът с по-големите честоти е, че те използват повече пространство. Предимствата не са толкова ясни. Възможно е, даже и ако човешкото ухо не може да възприеме честоти над 20 KHz, че то може да разпознае ефекта, който тези по-високи честоти имат на останалия звук. Възможно е също така, че високите пробни честоти позволяват по-прецизна продукция на сигнала с по-малки загуби в качеството (при еквилайзерите, реверберациите и така нататък).

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.