Еквилайзер

Един еквилайзер променя амплитудите на избрани честотни интервали в сигнала.

Един еквилайзер може например да увеличи или да намали амплитудите на високите честоти и да остави амплитудите на другите честоти (ниските и средните) непроменени.

Един примерен цифров евкилайзер с две ленти

За да създадем един цифров еквилайзер с две ленти, ще комбинираме един нискочестотен филтър и един високочестотен филтър. Нискочестотният филтър ще пропусне само ниските честоти, под някаква преходна честота. Високочестотният филтър ще пропусне само високите честоти, над същата преходна честота. Ако например искаме да увеличим амплитудите на високите честоти, можем да добавим някаква амплитуда към високочестотния филтър, но не към нискочестотния филтър и след това да комбинираме изходните сигнали на двата филтъра.

Вземи пробната честота 2000 Hz и създай два филтъра с дължина 201. Използвай преходната честота 40 Hz. Да предположим, че искаме да добавим 2 dB към високочестотния филтър, което означава, че трябва да умножим коефициентите на високочестотния филтър с 102/20 = 1.2589. Да предположим, че използваме прозореца на Бартлет и Хан, който има сравнително плавен амплитуден спектър. Амплитудният спектър на целия филтър (на еквилайзера с две ленти) тогава ще бъде този, който е показан в следната картинка. Това е един подходящ амплитуден спектър за желания еквилайзер.

Амплитуден спектър на един еквилайзер с две ленти

Подробните стъпки за създаването на еквилайзера са следните.

  1. Създай един нискочестотен филтър с ограничен импулсен спектър при 40 Hz (виж Нискочестотен филтър).
  2. Създай един високочестотен филтър с ограничен импулсен спектър със същата дължина и при 40 Hz или създай един филтър с различна дължина и запълни по-късия от двата филтъра с нули (виж Високочестотен филтър).
  3. Умножи коефициентите на високочестотния филтър с желаната амплитуда. Желаната амплитуда е 2 dB или 102/20 = 1.2589.
  4. Събери двата филтъра за да получиш еквилайзера.

Ако aL(k) са коефициентите на нискочестотния филтър, aH(k) са коефициентите на високочестотния филтър и g е амплитудата, тогава целия филтър на еквилайзера a(k) ще бъде следния.

$$a(k)=a_L(k)+g\,a_H(k)$$

Допълнителната амплитуда приложена към индивидуалните филтри дава същата допълнителна амплитуда в амплитудния спектър на целия филтър.

Това е един еквилайзер с две ленти, който се състои от един нискочестотен и един високочестотен филтър и който е доста прост. Еквилайзерите с повече ленти също са прости. Един еквилайзер с три ленти ще използва един нискочестотен филтър за нискочестотната лента, един средночестотен филтър за лентата със средните честоти и един високочестотен филтър за лентата с високите честоти. Един еквилайзер с десет ленти ще използва един нискочестотен филтър, осем средночестотни филтри и един високочестотен филтър.

За да избереш подходящите преходни честоти за филтрите, забележи, че човешкото ухо възприема честотите в честотния диапазон експоненциално (например, горният край на една октава е една нота с честота, която е два пъти честотата на долния край на октавата). Трябва да разделим честотния диапазон за еквилайзерите с предопределени ленти експоненциално. Ако например работим с честотния диапазон на човешкото ухо, да кажем от 20 Hz до 20000 Hz, можем да създадем един еквилайзер от десет ленти, като разделим честотния диапазон експоненциално на 10 ленти. Преходните честоти на съответните филтри ще бъдат: 20 Hz = 20 * (20000 / 20)0/10, 39.9 Hz ≈ 20 * (20000 / 20)1/10, 79.6 Hz ≈ 20 * (20000 / 20)2/10 и така нататък до 20,000 Hz = 20 * (20000 / 20)10/10.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.