Сига гама

Гамата Сига е седемтонална (хептатонична) гама, която може да се построи, като се използват следните интервали между нотите: ¾, 1, 1, ¾, ¾, 1, ¾.

Ако използваме (бемол/2) за да отбележим понижаването на една нота с четвърт тон и (диез/2) за да отбележим повишаването на една нота с четвърт тон, тогава един пример на гамата Сига е Си (бемол/2), До, Ре, Ми, Фа (диез/2), Сол, Ла. Този пример е показан по-долу в нотно писмо (хоризонталната черта през бемола означава понижаване с четвърт тон и хоризонталната черта през диеза означава повишаване с четвърт тон) и в таблатура за китара (доколкото таблатурата за китара позволява четвърт тонове).

Сига гама в нотно писмо

Сига гама в таблатура за китара

Това е арабска гама, която използва четвърт тонове. Един начин да се получи тази гама е да се понижи първата нота и да се повиши петата нота на локрийската гама с четвърт тон. Примерът по-горе е локрийската гама в Си със Си понижена с четвърт тон и Фа повишена с четвърт тон.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.