Локрийска гама

Локрийската гама е първична седемтонална гама, която може да се построи като се използват следните интервали между нотите: ½, 1, 1, ½, 1, 1, 1.

Един пример на тази гама е Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла. Този пример е показан по-долу в традиционно нотно писмо и в таблатура за китара.

Локрийска гама в нотно писмо

Локрийска гама в таблатура за китара

Локрийската гама е седмия лад на стандартната мажорна гама или пък втория лад на натуралната минорна гама.

Локрийската гама е "основна" седемтонална гама (heptonia prima), защото интервалите между всеки две съседни ноти са равни или на един или на два полутона и защото двата интервала от по един полутон са разпределени възможно най-добре. Ако започнем от интервалът от един полутон между Си и До и тръгнем нагоре, ще намерим два интервала от по два полутона – между До и Ре и между Ре и Ми – преди да стигнем до втория интервал от един полутон между Ми и Фа. Ако тръгнем в обратната посока, ще минем през три интервала от по два полутона – между Ла и Си, Сол и Ла и Фа и Сол.

Ладове на локрийската гама

Локрийската гама има следните ладове.

 1. Локрийски, с интервали ½, 1, 1, ½, 1, 1, 1 (Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла в примера по-горе).
 2. Йонийски или мажорен, с интервали 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½ (До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си).
 3. Дорийски, с интервали 1, ½, 1, 1, 1, ½, 1 (Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До).
 4. Фригийски, с интервали ½, 1, 1, 1, ½, 1, 1 (Ми, Фа, Сол, Ла, Со, До, Ре).
 5. Лидийски, с интервали 1, 1, 1, ½, 1, 1, ½ (Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми).
 6. Миксолидийски, с интервали 1, 1, ½, 1, 1, ½, 1 (Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа).
 7. Еолийски или натурален минорен, с интервали 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1 (Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол).

Тризвучия в локрийската гама

Следните често срещани акордни могат да бъдат построени от нотите на локрийската гама.

Акорди от четири ноти в локрийската гама

Следните септакордни могат да бъдат построени с нотите на локрийската гама.

 • Върху първата нота: полупонижен септакорд (минорен септакорд с понижена пета, Bm7b5 = Си, Ре, Фа, Ла).
 • Върху втората нота: мажорен септакорд (Cmaj7 = До, Ми, Сол, Си).
 • Върху третата нота: минорен септакорд (Dmin7 = Ре, Фа, Ла, До).
 • Върху четвъртата нота: минорен септакорд (Emin7 = Ми, Сол, Си, Ре).
 • Върху петата нота: мажорен септакорд (Fmaj7 = Фа, Ла, До, Ми).
 • Върху шестата нота: доминантен септакорд (G7 = Сол, Си, Ре, Фа).
 • Върху седмата нота: минорен септакорд (Amin7 = Ла, До, Ми, Сол).

Интервали в локрийската гама

Локрийската гама се състои от следните интервали.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.