Еднопосочен микрофон

Един еднопосочен микрофон е един микрофон, създаден за да хваща звук само от една посока.

Обратното на това е един многопосочен микрофон, който пък е създаден за да хваща звук от всички посоки. Няма микрофони, които в действителност са многопосочни или еднопосочни, но има микрофони, които са приблизително такива.

Еднопосочните микрофони работят, защото техният трансдуктор (частта, която хваща звука и го превръща в един електрически сигнал) е оголена само от една страна, което обикновено означава, че е вътре в микрофона и самият микрофон е отворен само от една страна.

Положителното и отрицателното на еднопосочните микрофони е ясно. Те предпазват музиканта от страничния шум, но не могат да запишат повече от един музикант едновременно.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.