За ладовете и китарните парчета

Качено от mic на Tue, 03/27/2018 - 21:14

администратор: Качено първо на 2010 04 22

Всеки знае по няколко гами и може да каже едно или две неща за ладовете. Една гама е просто сбирка от ноти във възходящ или низходящ ред. Гамата Ла минор например е Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол. Тази гама има ладове: еолийски или натурален минорен (Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол), локрийски (Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла) и така нататък. Натуралната минорна гама всъщност има седем лада, един от които е самата мажорна гама. Всички тези ладове обаче съдържат едни и същи ноти. Защо тогава трябва да обръщаме внимание на ладовете?

Fate of a Fool

"Fate of a Fool" на J J Cale е хубава песен. Лесно може да се аранжира само за глас и китара. Аз я свиря с три акорда: Ре минор, До мажор, Сол мажор. Приятна е и за солови импровизации.

Може да се изкушиш да пробваш едно соло върху "Fate of a Fool" в Ре минор и това горе долу ще свърши работа. Проблемът е акорда Сол мажор, понеже този акорд съдържа Сол, Си и Ре, а Си не е в минорната гама в Ре (там е Си бемол). Можеш да опиташ едно соло в До мажор или Ла минор, защото тези гами съдържат всички акорди на песента (акорда Ре минор съдържа Ре, Фа и Ла; До мажор съдържа До, Ми и сол; Сол мажор съдържа Сол, Си и Ре). Тези три акорда всъщност съдържат всички ноти в гамите Ла минор или До мажор. Едно соло в До мажор или Ла минор също горе долу ще свърши работа, но, ако импровизираш така, както обикновено импровизираш в тези две гами, солото може да звучи малко непохватно. Мотивите, които научаваме за мажорната и минорната гама обикновено започват и завършват на тониката или на доминантата в гамите (Ла и Ми в Ла минор; До и Сол в До мажор). Тези мотиви ще подчертаят неподходящите ноти.

"Fate of a Fool" с Ре минор, До мажор и Сол мажор следва следната приблизителна структура: "Ре минор Ре минор До мажор Ре минор", от време на време със "Сол мажор Ре минор Сол мажор Ре минор". Тоест, тази песен се разрешава с Ре минор. Можеш да мислиш за тази песен като написана не в Ре минор, До мажор или Ла минор, а в дорийската гама в Ре. Дорийската гама в Ре е Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До и за тази песен има правилната тоника (Ре) и правилните ноти (включва проблемното Си).

Това, което можем да научим от "Fate of a Fool" е: хубаво е да знаем ладовете. Ако не друго, поне няма да свирим Си бемол над акорда Сол мажор, който съдържа Си.

Дорийският лад на китарата?

Разпознаването на дорийската гама в Ре е само половината от работата. Трябва да видиш и как да импровизираш в този лад. Ако си китарист, ще намериш една камара книги за китара, които ще ти покажат мотиви за свиренето на гамата на китарата, подобни на следния.

Дорийски лад на китарата

(Тук C = До, D = Ре, E = Ми, F = Фа, G = Сол, A = Ла, B = Си).

Това ли е дорийския лад в Ре? Не точно. Мотивът започва с Ре, но това няма значение. Ако си свикнал да свириш мажорната гама с този мотив, ще подчертаеш, по навик, тониката До и доминантата Сол. Ако си свикнал, като мен, да свириш минорната гама, ще подчертаеш Ла и Ми.

Мотивите на китарния гриф не са ладовете на гамата. По някаква причина китаристите наричат различните мотиви с различните имена на ладовете. Това е хубаво, защото сега знаем различни мотиви за свиренето на едни и същи гами на различни позиции на грифа на китарата. За да изпълним едно соло в дорийския лад в Ре обаче, това не помага.

Ладовете са важни

Ето какво ще се получи, ако пренебрегнем ладовете. Вземи следната поредица от акордите Ре минор и Сол мажор.

Примерна поредица от акорди

Ето и едно вероятно доста просто соло.

Примерно соло за по-горната поредица

Щракни тук за да чуеш това соло с акомпанимента от акорди

Нотите са в правилната гама, но солото звучи странни. То подчертава неправилните ноти. Първите няколко такта на солото свирят нотите До, Ре, Ми, Фа, Сол, Фа, Ми Ре и нотите, които се изсвирват на всеки първи и трети такт са До, Ми, Сол, Ми. Така, това соло всъщност изсвирва акорда До мажор на първите и третите тактове (нотите на Ре минор идват само на вторите и четвъртите тактове с нотите Ре и Фа). Това соло изсвирва един акорд До мажор върху един ритъм в Ре минор.

Подобно, в последните няколко такта солото свири акорда Ла минор върху акомпанимента в Сол мажор, което е – пак – грешния акорд. Проблемът се подсилва от факта, че самият ритъм подчертава първите и третите тактове, но даже и ако акордите бяха изсвирени безгрижно върху всички тактове, солото нямаше да е кой знае колко добро.

Сравни солото по-горе със следното.

Друго примерно соло за поредицата по-горе

Щракни тук за да чуеш това соло с акомпанимента от акорди

Това соло е по-добре съгласувано. Разбира се, всичко е въпрос на вкус, но поне това второ соло поддържа акомпанимента от акорди, като свири нотите на тези акорди на правилните тактове. В първите няколко такта соло свири Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Сол, Фа, Ми и нотите, които падат на първите и третите тактове – Ре, Фа, Ла, Фа – образуват акорда Ре минор. В последните няколко такта солото изсвирва нотите Сол, Ла, Си, До, Ре, До, Си, Ла и нотите Сол, Си, Ре, и Си са част от акорда Сол мажор.

Така, ладовете са важни. Като ладове, първото соло изсвирва йонийския лад в До (мажорната гама в До) и еолийския лад в Ла (минорната гама в Ла). Второто соло използва същите ноти , но в друг ред. То започва с дорийския лад в Ре и продължава с миксолидийския лад в Сол.

Ладовете и китарните парчета

Един от начините да използваме ладовете е да запомним неща като: "Лидийският и йонийският лад се свирят върху мажорните акорди ", "Еолийският и дорийският лад работят върху минорни акорди " и така нататък. Имаме и мажорни септакорди, минорни септакорди, доминантни, с повишена пета, увиснали (суспендирани), с понижена пета и така нататък. Имаме и пентатонични, бибоп и блусови гами с различни ладове. Срещаме различни гами и ладове когато опитаме различни стилове. Имаме различни мотиви за свиренето на всяка гама върху грифа на китарата и би било добре да знаем, къде се намира всяка нота на всеки мотив. Това е доста информация, но не е прекалено – колкото повече свириш, толкова повече ще запомниш. Колкото повече се придържаш към един и същи стил, толкова по-малко ще трябва да помниш.

Повечето от китаристите, които познавам, не помнят гами или ладове, а помнят парчета. Рядко мислим за това, но доста китарни парчета са построени за да работят върху определени акорди. Ето например едно парче, което качих в една от предишните ми статии, когато писах за моите любими мотиви.

Примерен мотив за китара

Щракни тук за да чуеш това блусово парче

Първата триола е акорда Ла (нотите До диез, Ми, и Ла) и се свири на първия такт във втората тактова черта. Вторият такт в тази тактова черта започва със Сол (което, ако е комбинирано с Ла мажор = Ла, До диез, Ми произвежда доминантният септакорд върху Ла = Ла, До диез, Ми, Сол). Третият и четвъртия такт във втората тактова черта подчертават Фа диез и Ла. Третата такова черта е горе долу същата, но завършва с До и Ла.

Ла мажор = Ла, Ми, До диез и нотата Сол в Ла, Ми, До диез, Сол имат смисъл. Какво обаче за Фа диез и До във втората и третата тактова черта съответно? Тези две ноти, вместо да подчертават доминантния септакорд Ла, дават блусовото звучене на парчето. Те намекват за дорийската блусова гама в Ла, втория лад на мажорната бибоп гама, който е Ла, Си, До, Ре, Ми бемол, Ми, Фа диез, Сол (дорийската гама с една допълнителна понижена пета).

Така, връщаме се обратно на нашите основни принципи. Добре е да се помнят парчета. Доста от тях са развити, като правилният краен резултат е взет предвид. Добре е и да се прегледат подробностите на тези парчета – поне от време на време – за да се види къде принадлежат.

автори: mic

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.