Парче сбирка от свързани данни (на файл Wave)

Едно парче "associated data list" ("сбирка от свързани данни") във формата на файла wave е едно парче LIST с вида "adtl". Определя текстове и имена за знакове за встъпване. Това парче обикновено се състои от парчета етикет, нота или текстов етикет.

Едно парче "associated data list" има следната структура.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт в парчето Стойност
идентификация на парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "LIST"
размер 4 0x04 Размера на парчето минус 8 (минус "идентификацията на парчето" и "размера")
идентификация на вида на поредицата 4 0x08 Поредицата от ASCII символи "adtl"
данни различни 0x0C Парчетата етикет, нота или текстов етикет, описани по-долу

Парчетата етикет и нота

Една поредица "associated data list" във формата на файловете WAVE съдържа текстови маркери за различни знакове за встъпване. Една такава поредица обикновено използва под-парчетата етикет, бележка и текстов етикет.

Под-парчетата етикет и бележка имат една и съща структура.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт в парчето Стойност
идентификация на под-парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "labl" или "note"
размер 4 0x04 Размера на под-парчето минус 8 (минус "идентификацията на подпарчето" и "размера")
идентификация на знака за встъпване 4 0x08 Идентификацията на съответният знак за встъпване (виж Парче знак за встъпване (на файл Wave))
данни различни 0x0C Някакъв текст в ASCII

ASCII текста завършва с "null" и трябва да се допълни, ако е с нечетен брой байтове, за да стане с четен брой байтове.

Парчето текстов етикет

Под-парчето текстов етикет свързва някаква част от данните за аудио с някакъв текст и служи като маркер. Това под-парче има следната структура.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт в парчето Стойност
идентификация на под-парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "ltxt"
размер 4 0x04 Размера на под-парчето минус 8 (минус "идентификацията на под-парчето" и "размера")
идентификация на знака за встъпване 4 0x08 Идентификация на съответния знак за встъпване
дължина в семпли 4 0x0C Броя на семплите в дяла от данните за аудио, които са описани от това под-парче
идентификация на целта 4 0x10 Целта на текста. Често срещани идентификации са "scrp" за сценарий и "capt" субтитри
страна 2 0x14 Страната на езика на текста
език 2 0x16 Езика на текста
диалект 2 0x18 Диалекта на текста
кодиране на символите 2 0x1A Кодирането на символите на текста
данни различни 0x1C Някакъв текст в ASCII

Под-парчето текстов етикет винаги е част от някакво парче "associated data list".

Виж също:
Формат на файл Wave, Парче поредица (на файл RIFF)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.