Парче знак за встъпване (на файл Wave)

Парчето знак за встъпване слага знакове за встъпване / маркери във файла wave, като например началото на куплета или края на солото.

Парчето знак за встъпване във формата на файла Wave има следната структура.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт (в парчето) Стойност
идентификация на парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "cue " (забележи празното място накрая)
размер 4 0x04 Размера на парчето знак за встъпване (брой байтове) минус 8 (минус "идентификацията на парчето" и "размера")
брой на знаковете за встъпване 4 0x08 Броя на знаковете за встъпване в поредицата от знакове за встъпване, която следва
данни различни 0x0C Поредица от знакове за встъпване. Всеки от знаковете използва 24 байта

Парчето знак за встъпване не е задължително, но, ако съществува, трябва да е само едно. Така, едно единствено парче знак за встъпване съдържа всички знакове за встъпване във файла.

Един знак за встъпване има следните 24 байта от данни.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт в знака за встъпване Стойност
идентификация 4 0x00 Уникален номер за знака за встъпване, който се използва от други парчета при идентификацията на знака. Едно парче поредица от песни например създава поредица от песни, като посочва към знакове за встъпване, които пък определят някакви позиции във файла
позиция 4 0x04 Ако няма парче поредица от песни, тази стойност е нула. Ако съществува парче поредица от песни, тази стойност е пробата, с която знака за встъпване започва
идентификация на парчето данни 4 0x08 "data" или "slnt" в зависимост от това, дали знака за встъпване сочи към едно парче данни или към едно парче тишина
начало на парчето 4 0x0C Началото на парчето данни, към което сочи знака за встъпване. Ако има парче Wave поредица, тази стойност е байтовата позиция на парчето, към което сочи знака за встъпване. Ако не съществува парче Wave поредица, тогава във файла има само едно парче данни и тази стойност е нула
начало на серията / блока 4 0x10 Байтовата позиция на знака за встъпване във парчето "data" или "slnt". Ако файла е некомпресиран PCM файл, позицията се брои от началото на данните в парчето. Ако това е компресиран файл, байтовата позиция се брои от последният байт, от който един софтуер може да започне декомпресиране за да стигне до знака за встъпване
начало на пробата 4 0x14 Позицията на знака за встъпване в брой байтове от началото на серията / блока

Виж също:
Формат на файл Wave

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.