Децибел (напрежение) (dBV)

Децибелът за напрежение dBV е единица за измерването на отношението на едно напрежение V към V0 = 1 volt, която се дава от формулата 20 log10(V/ V0) = 20 log10(V).

Нивото на напрежението в потребителската електроника за аудио например е -10 dBV, което означава

-10 = 20 log10(V)

и V = (10^(-10/20)) = 0.31623 volts приблизително. Следователно нивото на напрежението в потребителската електроника за аудио е 0.31623 V. Също така например, ако едно напрежение е равно на 1 V тогава dBV за това напрежение е 20 log10(1) = 0 dBV.

Формулата за този децибел за напрежение е същата като стандартната формула за децибели (dB), с тази разлика, че dBV се използва само за измерването на разликата в електрическия потенциал (напрежението) и има постоянна отправна точка от 1 V. С други думи това е просто измерение за нивото на напрежение.

Тъй като децибелът без товар (dBu) също измерва напрежение, връзката между dBV и dBu е директна. Измерението dBV на едно напрежение V е 20 log10(V), а измерението dBu на това напрежение е 20 log10(V / 0.7746). Така, нивото на напрежение е (10^(dBV измерение / 20)) и измерението dBu на това напрежение е 20 log10 ((10^(dBV измерение / 20)) / 0.7746) = dBV измерение + 20 log10(1 / 0.7746) = dBV измерение + 2.21845. На кратко

dBu измерение = dBV измерение + 2.21845

Например, -10 dBV = -10 + 2.21845 = -7.78155 dBu.

Comments

На английската версия на тази страница се появи въпрос за това, как се комбинират стойностите на dBV и на Vrms. Децибелите dBV се събират. Стойностите на Vrms се умножават. Например, -4 dBV = 0.631 Vrms и -3 dBV = 0.708 Vrms. Тогава, -7 dBV = 20 log10(0.447 Vrms) = 20 log10(0.631 Vrms * 0.708 Vrms) = 20 log10(0.631 Vrms) + 20 log10(0.708 Vrms) = -4 dBV + -3 dBV

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.