Понижена четвърта

Понижената четвърта е един интервал от четири полутона.

Интервалът между До и Ми например е понижена четвърта, тъй като съдържа четири полутона.

В повечето по-често срещани гами, като например стандартните мажорни гами и минорни гами, интервалът между основната нота в гамата и четвъртата нота в гамата е равен на пет полутона. Този по-често срещан интервал се нарича идеална четвърта. Понижената четвърта е "понижена", понеже е с един полутон по-малка от често срещаната идеална четвърта. Понижената четвърта е "четвърта", ако е интервал между първата и четвъртата нота в една гама (или, по-общо, между две ноти, между които има две други ноти).

По-принцип понижената четвърта е равна на мажорната трета. И двата интервала имат четири полутона. Понижената четвърта обаче се използва за интервали между основната и четвъртата нота в гамите (или, по-общо, между две ноти, между които има две други ноти), а мажорната трета се използва за интервали между основната и третата нота в гамите (или, по-общо, между две ноти, между които има една друга нота).

Въпреки че понижената четвърта не се среща толкова често колкото идеалната четвърта, има гами, които използват този интервал. Четвъртият лад на минорната циганска гама например е Ре диез, Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До и интервалът между Ре диез и Сол е равен на четири полутона.

Виж също:
Интервали в хроматичната гама, Интервали в хроматичната гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.