Идеална четвърта

Идеалната четвърта е един интервал от пет полутона.

Интервалът между До и Фа например е идеална четвърта, понеже съдържа пет полутона.

В повечето от по-често срещаните гами, като например мажорната гама и натуралната минорна гама, интервалът между първата нота в гамата и четвъртата нота в гамата е равен на пет полутона. Този интервал е "идеален" понеже не е нито мажорен, нито минорен (съществува и в двата вида гами) и понеже се среща в повечето от често срещаните гами. Този интервал е "четвърти", ако е между първата и четвъртата нота в гамата (или, по-общо, между две ноти, между които има две други ноти).

Идеалната четвърта е различна от повишената четвърта (шест полутона вместо пет) и от понижената четвърта (четири полутона), които се срещат по-рядко.

Виж също:
Интервали в хроматичната гама, Интервали в хроматичната гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.