Минорна циганска гама

Минорната циганска гама е седемтонална гама, която може да се построи като се използват следните интервали между нотите: 1, ½, 1½, ½, ½, 1, 1.

Един пример на минорната циганска гама е Ла, Си, До, Ре диез, Ми, Фа, Сол. Този пример е показан по-долу в нотно писмо и в таблатура за китара.

Минорна циганска гама в нотно писмо

Минорна циганска гама в таблатура за китара

Един от начините да се получи тази гама е да се вземе натуралната минорна гама и да се повдигне четвъртата нота на тази гама с един хроматичен полутон. Примерът по-горе е натуралната минорна гама в Ла (Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол), но с повишената четвърта нота Ре диез.

Друг начин да се получи тази гама е да се вземе фригийската гама и да се повдигне седмата нота в гамата. Фригийската гама в Ми например е Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре и повишаването на седмата нота произвежда Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре диез. Фригийската гама се използва често във фламенкото, което нормално използва промени между третата нота и повишената трета нота (Сол и Сол диез в тукашния пример) и между седмата нота и повишената седма нота (Ре и Ре диез в тукашния пример). Повишаването на третата нота произвежда Ми, Фа, Сол диез, Ла, Си, До, Ре, което е пример за испанската циганска гама, която е и петият лад на хармоничната минорна гама. Повишаването на седмата нота дава минорната циганска гама, която е описана тук. Повишаването и на третата, и на седмата нота, дава унгарската гама, която носи и имената египетска гама, арабска гама, двойно хармонична мажорна гама, или просто циганска гама.

Ладове на минорната циганска гама

Минорната циганска гама няма ладове, които се използват често, освен самата гама.

Тризвучия в минорната циганска гама

Следните често срещани акорди от три ноти могат да бъдат построени с нотите на минорната циганска гама.

Акорди от четири ноти в минорната циганска гама

Следните септакорди могат да бъдат построени с нотите на минорната циганска гама.

 • Върху първата нота: минорен септакорд (например Amin7, който се състои от Ла, До, Ми, и Сол) или полупонижен септакорд (минорен септакорд с понижена пета, Am7b5 = Ла, До, Ре диез, Сол).
 • Върху втората нота: доминантен септакорд с повишена пета (B7#5 = Си, Ре диез, Сол, Ла).
 • Върху третата нота: мажорен септакорд (Cmaj7 = До, Ми, Сол, Си) или минорен-мажорен септакорд (Cmmaj7 = До, Ре диез, Сол, Си).
 • Върху четвъртата нота: няма често срещани септакорди.
 • Върху петата нота: минорен-мажорен септакорд (Emmaj7 = Ми, Сол, Си, Ре диез).
 • Върху шестата нота: мажорен септакорд (Fmaj7 = Фа, Ла, До, Ми) или доминантен септакорд (F7 = Фа, Ла, Сол, Ре диез).
 • Върху седмата нота: доминантен септакорд с повишена пета (G7#5 = Сол, Си, Ре диез, Фа).

Интервали в минорната циганска гама

Минорната циганска гама използва следните интервали.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.